REGISTRUOTIS

2012-12-05 12:07 Antalieptės bibliotekos projektas (0)

Antalieptės biblioteka nuo 2012.10.26 iki 2012.12.01 vykdė projektą : „Vietos bendruomenių skaitymo skatinimas ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymas „. Projekto tikslas - pritraukti kuo daugiau skaitytojų, sužadinti kuo didesnį domėjimąsi poezija, jos skaitymu bei kūryba. Taip pat plėtoti bibliotekos bendradarbiavimą su aplinkinių kaimų bendruomenėmis ir kultūros įstaigomis rengiant bendrus skaitymo skatinimo renginius. Kad ilgi ir lietingi  rudens vakarai neprailgtų,  Antalieptės bibliotekoje suorganizavome du skaitymo skatinimo renginius, kuriuos rėmė Lietuvos Kultūros Ministerija.
 
Pirmas renginys vyko lapkričio 23 dieną, klausėmės dainuojamosios poezijos atlikėjų. „Romantinės muzikos ansamblis“  atvyko iš Utenos kultūros centro. Visus stebino ir džiugino, kad šiame kolektyve muzikuoja kelių kartų Gricių šeimos nariai. Dauguma jų yra baigią konservatoriją ar muzikos mokyklą ir su daina draugauja visi nuo vaikystės. Jie atlieka dainas pagal uteniškių poetų kurtas eiles, o muziką kuria ansamblio narė Milda Kuliešienė. Tarp dainų klausėmės savo skaitovų skaitomų Maironio eilių. Poeziją skaitė Antalieptės kultūros namų vadovė Loreta ir jaunimas.
 
Antras renginys vyko lapkričio 29 dieną, svečiuose buvo lituanistas, mokytojas ekspertas ir literatas Vasilijus Trusovas , ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Kazys Jakutis. Svečiai buvo maloniai nustebinti neįprastai mielu renginio erdvės apiforminimu, atspindinčiu senos sodybos atributus : susimąstęs Rūpintojėlis, mediniuose liktorėliuose degančios žvakės, pora koplytstulpių, medinė lenta.
Renginį pradėjo mokytojas V. Trusovas, kuris glaustai papasakojo apie didžiuosius Lietuvos poetus, įvertintus Nacionaline premija. Jo pasakojimu ir skaitomomis eilėmis mūsų klausytojai labai susidomėjo, klausėsi visi sulaikę kvėpavimą. Bardo, Kazio Jakučio, dainavimas buvo lyriškas ir įspūdingas. Nebuvo banalių ir tuščių žodžių visos dainos turėjo gilią prasmę. Atlikėjas dainavo ir mums artima aukštaitiška tarme, šios dainos jaudino ir graudino klausytojų širdis.
Džiaugiamės , kad turėjome tokią galimybę surengti du puikius skaitymo skatinimo renginius ir pažinti įdomius atlikėjus, su jais pabendrauti mums jaukioje ir artimoje aplinkoje. Dėkojame savo ištikimiems skaitytojams ir džiaugiamės , kad renginiai turėjo didelį pasisekimą.


Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?