REGISTRUOTIS

2011-08-08 14:09 Projektas ,,Draugystės vainikas (0)

Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos parama Širvintų r. Kielių k., ,,Avižonių krašto bendruomenės” projektui ,,Draugystės vainikas”
 
                  
 
Asociacija ,,Avižonių krašto bendruomenė” (toliau - asociacija) yra Lietuvos kaimo tinklo narė ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtinta Lietuvos kaimo tinklo 2009-2013 m. veiksmų programa galėjo teikti paraiškas projektų idėjoms įgyvendinti. Projektui „Draugystės vainikasi“ 2011 m. liepos13 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra paskyrė paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“. Paramos suma – 14 000 Lt, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 10 500 Lt ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 3 500 Lt. Projekto tikslai – bendruomeniškumo stiprinimas – įtraukiant kito rajono bendruomenes, informacijos sklaida, keitimasis patirtimi, tarp tinklo narių dialogų, siekiant, kad vietinės problėmos būtų greičiau išgirstos ir sprendžiamos įvairiuose sluoksniuose. Šiuo projektu siekiama pasidalinti gerąja patirtimi bei žiniomis kaimo plėtros srityje. Siekiama sustiprinti bendruomeniškumą, suaktyvinti bendruomenę bendram darbui gerinant kaimo gyvenimo kokybę.. Tam bus suorganizuoti 2 teminiai susitikimai Joniškio rajone su šio krašto bendruomenėmis ir amatininkais, kurie pristatys įgyvendintus projektus, pasidalins patirtimi, įgūdžiais bei žiniomis vykdant projektus, kurios ateityje padės apsisaugoti nuo galimos rizikos rengiant ir įgyvendinant projektus. Projektas planuojamas įgyvendinti iki 2012 m. vasario 30 dienos.
 
Bendruomenės sekretorė                                                                                      Gražina Sūdžiuvienė
 
 
 


Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?