REGISTRUOTIS

2014-07-02 10:47 Susirinkimas Gėluvoje (0)

Gėluvos kaimo bendruomenėje vyko visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Tradiciškai susirinkimo pradžioje prie bendruomenės vėliavos sugiedotas Gėluvos kaimo bendruomenės himnas. Patvirtinus darbotvarkę pirmiausiai buvo patikslintas bendruomenės narių sąrašas ir priimti nauji nariai. Pirmininkas Jonas Vazgys pateikė išsamią veiklos ir finansinę ataskaitas. Pasidžiaugta nuveiktais darbais, įgyvendintais projektais, išasfaltuotu Vingio gatvės keliu bei nusausintu kvartalu. Įvardinti džiaugsmai ir skauduliai. Akivaizdu, kad nueitas kelias yra išties teisingas: bendruomenė išaugo, sutvirtėjo. Pradžioje kankinusi nežinomybė peraugo į atsakomybę, nes tokį kelią nuėjęs privalai būti brandus. Daug kalbėta apie pinigus, kurių visada trūksta. Kaip žinia, niekas pinigų nepasiūlo šiaip sau. Jie skiriami projektams įgyvendinti. Tradiciškai organizuojami renginiai taip pat kainuoja. Aišku, gelbsti rėmėjai; vieni daiktais ir paslaugomis, kiti – tiesiog pinigine parama.

Susirinkusius pasveikino svečiai,- LR Seimo nario Edmundo Jonylos padėjėja, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narė Diana Kaupaitienė, VVG ,,Raseinių krašto bendrija" pirmininkas Vincas Blinstrubas, Raseinių kredito unijos finansų vadybininkė Sondra Jusienė, kaimų bendruomenė ,,Pagraja" pirmininkas Vidas Lukošius. Svečių kalbos neužsitęsė, tačiau išsiskyrė vienas motyvas-teigiamai įvertintas tylus, bet atkaklus tikslo siekimas, sistemingas darbas. Bendruomenės pirmininkas aktyviausiems bendruomenės nariams įteikė padėkas, o ypač išskyrė moterų ansamblio dalyves Zitą Giedraitienę, Zitą Vazgienę, Ritą Kaženauskienę, Almą Tarosienę, Genę Grybienę, kurios savo iniciatyva pasisiuvo rūbus, aktyviai dalyvavo rengiant kultūrines programas bei kuriant scenines dekoracijas.

Po sveikinimų buvo renkamas bendruomenės pirmininkas, nauja taryba, revizorius (kontrolierius). Pirmininku perrinktas Jonas Vazgys. Taryba išrinkta iš 10 narių, tai Vida Šalvaitienė, Rita Kaženauskienė, Ona Jankauskienė, Raimonda Pankienė, Zita Vazgienė, Renata Leskauskienė, Ingrida Matulevičienė, Zita Giedraitienė, Šarūnas Kaženauskis ir Rolandas Šegžda. Revizore (kontroliere) patvirtinta Roma Masialskienė. Daug diskusijų sukėlė stojamojo ir nario mokesčio dydžio nustatymas. Balsų dauguma nutarta, kad šių mokesčių nekeisti, o palikti ankščiau galiojusius. Aptartas ir patalpų naudojimas, jų priežiūra, numatyta ateities veikla. Susirinkimas nutarė teikti projektą valstybės paramai gauti viešosioms erdvėms sutvarkyti ir prižiūrėti. Taip pat aptartos ir LEADER metodo įgyvendinimo aktualijos 2013 metais ir 2014-2020 metų laikotarpio perspektyvos.

 Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?