REGISTRUOTIS

2017-07-07 20:23 Žmogiškieji ištekliai ugdomi namuose (0)

 Nevyriausybinės organizacijos „Svėdasų bendruomenė“ pagrindinis tikslas - suburti vietinius gyventojus ir visus, neabejingus Svėdasams,  miestelio ir jo apylinkėse gyvenančių žmonių problemoms spręsti. Problemų ratas įvairus kaip pats gyvenimas, tačiau bendruomenė nusprendė ypatingą dėmesį skirti kaimo jaunimui. Pirmiausia sudominti ir įtraukti juos į bendruomenės gyvenimą, vėliau padėti suprasti, kokia veikla jiems tinka ir patinka, ką gyvenime norėtų veikti, kad galėtų oriai pragyventi. Darbui su jaunimu buvo numatyta naudoti savus žmogiškuosius išteklius, tačiau norint pasiekti išsikeltus tikslus buvo reikalingi inovatyviai mąstantys žmonės. Saviems žmogiškiesiems  ištekliams ugdyti pasitarnavo programa Erasmus+.

2015-2017 m. asociacija, gavusi 18414 eurų paramą pagal programą Erasmus+ K1, vykdė projektą ,,Žmogiškųjų išteklių lobynas“. Šis projektas – tai žingsnis į modernią, atvirą kaitai, besimokančią bendruomenę, prisitaikančią prie visuomenės pokyčių. Projektu buvo siekiama sustiprinti formaliojo, neformaliojo ir profesinio švietimo, užimtumo ir verslumo tarpusavio sąveiką, paskatinti organizacijos narius aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje ir ugdyti Europos pilietiškumo ir tapatybės jausmą.

Ruošdamiesi mobilumams, projekto dalyviai aktyviai mokėsi anglų kalbos. Nuo 2015 m. vasaros iki 2017 m. pavasario įvykdyta dešimt projekto mobilumų. Mokymai vyko Portugalijoje, Italijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose ir Kroatijoje. Mobilumų dalyviai mokėsi projektų rašymo bei finansavimo paieškos, verslumo skatinimo ir geresnės integracijos į darbo rinką, viešinimo bei reklamos kūrimo, medijų naudojimo, žinių perdavimo proceso modernizavimo, motyvavimo ir lyderystės ugdymo. Bendraudami ir bendradarbiaudami su partneriais iš kitų šalių, projekto dalyviai įgijo naujų žinių, patirties, užmezgė kontaktus, susipažino su šalimis ir jų kultūromis ne kaip turistai, o kaip draugai bei partneriai.

Grįžę iš mobilumų, projekto dalyviai dalinosi savo įgyta patirtimi bei kelionių įspūdžiais su bendruomenės nariais, surengė  mokomuosius seminarus jaunimui. Dar labiau sustiprėjo asociacijos narių poreikis mokytis anglų kalbos. Susiformavo iniciatyvi grupė, pasiruošusi rengti  ir efektyviau vykdyti projektus, įtraukti kitus bendruomenės narius. Bendruomenėje jaučiamas psichologinio mikroklimato pagerėjimas, kuriamos palankios sąlygos, skatinančios vietos gyventojų socialines, kultūrines bei ekonomines iniciatyvas.

Tiesiogiai projekte dalyvavę asociacijos nariai mobilumuose įgytas žinias susistemino ir parengė 8 val. trukmės mokymų programą jaunimui apie integracijos į šiuolaikinę darbo rinką bei savirealizacijos globalėjančiame pasaulyje galimybes (,,Erasmus+ programos projektų teikiamos galimybės ir jų vadyba“,  ,,Ruoškime jaunąją kartą darbo rinkai“). Rajono mokyklose bei bendruomenėse pravesti 9 mokomieji seminarai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 120 žmonių – jaunimas nuo 14 iki 29 metų bei suaugusieji, dirbantys su jaunimu. Mokymus klausytojai įvertino teigiamai, jų medžiaga bus paskelbta virtualioje erdvėje ir prieinama visiems šalies gyventojams. „Išgirdome daug naudingos ir negirdėtos informacijos“, „sužinojome, kokių savybių reikės ateičiai“, „buvo įdomu“ – rašo atsiliepimuose mokymų dalyviai. Be abejo, rengėjai sulaukė ir pastabų, už kurias yra labai dėkingi, nes pastabos skatina tobulėti. Tikimės, kad mokymų medžiaga paskatins jaunimą įsiklausyti į savo individualius poreikius, suteiks žinių, kaip prisitaikyti besikeičiančioje europinėje darbo rinkoje, išnaudoti socialinius tinklus bei Erasmus+ programos teikiamas galimybes.

Asociacija ,,Svėdasų bendruomenė“, baigusi vykdyti Erasmus+ KA1 programos finansuotą projektą, gali drąsiai pasakyti, kad lūkesčiai pasiteisino – organizacija tapo patrauklesnė, subrendo, išaugo, sutvirtėjo ir ėmė aktyviai reikštis vietiniai žmogiškieji resursai – tikrasis bendruomenės kapitalas. Dalyvavimas projekte paskatino bendruomeniškius inicijuoti pokyčius savo veikloje ir tobulėti,  ne vienam  buvo postūmis ir gera pradžia tolimesnei tarptautinei projektinei veiklai. Tai rodo, kad projekto tikslai yra pasiekti. Dėkojame Erasmus+ programos koordinatoriams už konsultacijas, vykdant projektą, jų geranoriškumą.

Šis projektas baigėsi, tegyvuoja nauji tarptautiniai projektai Svėdasų bendruomenėje!

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos. Šis pranešimas atspindi tik autorių, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, todėl Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos naudojimą.

 

Svėdasų bendruomenės tarybos pirmininkė

Virginija ValikonytėLietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?