REGISTRUOTIS

2013-03-28 17:21 Bendruomeninių organizacijų dalinimasis patirtimi internete (0)

BendruomeniuPortalas

Kokios mintys jums kyla išgirdus sąvoką „geroji patirtis“?

Dažniausiai tai mintys apie jūsų vykdomų veiklų viešinimą, pasipasakojimą, kaip gerai ir sklandžiai jūs viską įgyvendiname. Kitaip sakant, tai lyg ir pasigyrimas, kad pas jus viskas tvarkoje, lyg ir pasiguodimas, kad problemų neturime arba nenorime apie jas kalbėti.
Greičiausiai, kad būtent dėl to, dalinantis gerąja patirtimi, norima kalbėti tik apie gerus dalykus, juk tai geroji, o ne blogoji patirtis:) Juk susirinkome į konferenciją ar suvažiavimą ne paliūdėti, ne problemizuoti, o pasidžiaugti nuveiktais darbais ir užbaigtais projektais.
 
Toks mąstymas gali būti kenksmingas patirties sklaidai. Pagalvokite, jei visi pasakotų tik apie tai, kaip miške gražu, kaip galima ten daug grybų rasti, bet neperspėtų apie ten tykančią galimybę apsinuodyti grybais ir nepatartų, kaip išvengti paklydimo pelkėse? Taip nuslėptumėme bene svarbiausius dalykus ir neperduotumėme visos turimos patirties apie mišką.
 
Taip ir bendruomeninės organizacijos, jei visada kalbės tik apie gerus dalykus, bet nesidalins patirtimi, kaip įveikti iššūkius, išvengti problemų, nepadės kitoms bendruomenėms išvengti tokių situacijų. Kitos bendruomeninės organizacijos turės nuolat ir nuolat susidurti su iššūkiais, kuriais jau esate susidūrę jūs ir galėjote jiems papasakoti ir perteikti savo patirtį... Ar taip įsivaizduojame draugiškumą ir bendruomeniškumą?
 
Geroji? Blogoji? Ar tiesiog patirtis?
 
Šiuo metu dalinimusi gerąja patirtimi dažniausiai laikomas informacijos apie tam tikrus dalykus paskelbimas. Padariau kokią nors veiklą, pranešiau, kad gerai padariau, va ir dalinimasis patirtimi. Faktiškai tai dažniausiai būna konstatavimas, kas buvo padaryta ir, kad tai apskirtai padaryta. Dažniausiai tokios formalios gerosios patirties sklaidos rezultatas galimų veiklų idėjų sklaida, bet ne patirties... Surengėme įdomias tinklinio varžybas! Gal ir jūs norėtumėte tokias padaryti?
 
Svarbiausios detalės dažniausia taip ir nepasiekia suinteresuotųjų... Kokie tinkami žingsniai buvo žengti, kad jų skelbiama veikla buvo įgyvendinta tinkamai? Kokie sunkumai iškilo ir kaip su jais susidorojote? Štai kokią informaciją galėtų pritaikyti savo veikloje kitos organizacijos. Rašydami straipsnį, darydami pranešimą ar dalyvaudami diskusijoje papasakokite tai, iš ko kiti galėtų pasimokyti ir taip jūs geriausiai dalinsitės patirtimi!
 
Geroji patirtis tikrai nereiškia, kad reikia kalbėti tik apie gerus dalykus! Jūsų patirtis, kurią įgijote tam tikros kritinės situacijos metu, kai galbūt net patyrėte žalą, gali būti geresnė už tą gerąją patirtį, kad viską įvykdėte sklandžiai ir yra kuom pasigirti. Įsivaizduokime, kad netyčia delnu prisilietėme prie iki raudonumo įkaitusių krosnies durelių. Akivaizdu, jog nudegėme...  Kas tai? Manytume, kad tai viena geriausių patirčių, kurios pasekmė yra bloga! Bet tai tikrai vertinga patirtis, nes dabar galėsite su kitais dalintis „blogąja“ patirtim, kuri kitiems taps gerąja patirtimi ir jie nekartos jūsų klaidų! Štai kur bendruomeniškumas!
 
Išties neturėtų būti jokio skirtumo tarp sąvokų geroji ir blogoji patirtis. Yra tiesiog patirtis, nes jei ir turėjote patirti blogas pasekmes, kad įgytumėte patirties, vis tiek tokia patirtis dažniausiai veda gero link. Taigi nėra reikalo skirstyti patirties į gerąją ir blogąją, vadinkime tai tiesiog patirtimi ir tada nekils noro kalbėti vien tik apie gerus dalykus. Kalbėkime apie patirtį, dalinkimės ja!


Bendruomenės geroji patirtis?

 
Bendruomenės be abejo yra sukaupusios didelę patirtį, kuria galėtų dalintis. Deja, kaip jau ir minėta, dažniausiai jos nuslepia svarbiausią patirtį ir skelbia tik savo sėkmės istorijas, net neįtardamos, kad dažnai nesėkmės istorijos būtų įdomesnės, labiau pamokančios ir vertingesnės kitoms bendruomenėms.
 
Dažniausiai manoma, kad reiktų dalintis patirtimis, susijusias su projektų įgyvendinimu ir renginių organizavimu, bet juk tiek pat įdomūs yra sprendimai priimami kasdienėje veikloje ir organizuojant pačios organizacijos darbą. Kasdienė veikla ir jūsų įdomūs naudingi sprendimai irgi verti dalinimosi.
 
Argi neįdomu būtų sužinoti, kaip kita bendruomenė sugeba surinkti tiek daug žiūrovų į savo šventes? Kaip paskirsto viešuosius darbus? Kokie buvo bendruomenės telkimo iššūkiai ir kaip jie buvo įveikti? Kaip susitarė su bendruomenės dalimi, kuri buvo prieš tam tikros veiklos įgyvendinimą? Ką darė, kai nepavyko užbaigti pradėto projekto?
 
Pravartu būtų išgirsti apie tai iš kitos bendruomenės? Taigi reiktų jas paskatinti skleisti tokią patirtį ir ja keistis. Kaip paskatinti? Pradėkite nuo savęs! Pabandykite pirmieji pagalvoti ir paskleisti informaciją apie jūsų bendruomenės patirtį ar pabandyti ja keistis, siekiant netik kitiems perduoti savo patirtį bet ir ją perimti.
 
Skleisti patirtį ar ja keistis?
 
Tai priklauso nuo to, kokių tikslų siekiate: dialogo, kuris vestų link bendro sprendimo priėmimo, ar tik norite savo monologu paskleisti informaciją? Jei norite tik skleisti patirtį, tada užmirškite apie grįžtamąjį ryšį ir galimybę pasidalinus savąja patirtimi gauti patarimų iš kitų asmenų ar bendruomenių. Iš principo patirties sklaida – tai informavimas apie tai, ką nuveikėme, kokius patyrėme iššūkius, kaip juos nugalėjome/įveikėme. Bet tai būtų tik jūsų monologas, nesitikint gauti patarimų iš pašalies.
 
Dialogą pasiektumėte, jei patirtį ne skleistumėte, o ja keistumėtės. Tai nebūtų vien informacijos skelbimas, nes keitimasis patirtimi apima tiek patirties skleidimą, tiek ir patirties gavimą, t.y. mokytumėte kitus skelbdami savo patirtį ir mokytumėtės iš kitų lygindami, vertindami kitiems nutikusias situacijas. Diskutuodami įsitrauktumėte į dialogą su kitomis bendruomenėmis ir šis dialogas vestų prie tam tikrų sprendimų, geresnių išeities variantų suradimo.
 
Žinant, kad norite dalintis patirtimi ir pasirinkę ar ją skleisti, ar ja keistis, galite pagalvoti, kokie būdai ir kanalai geriausiai tam tiktų. Sklaidos kanalai būtų tie, kuriuose reiktų tikėtis mažesnio grįžtamojo ryšio ir oponentų nuomonės gavimo: spauda, televizija, radijas, internetiniai naujienų portalai, bendruomenės internetinės svetainės. Keitimuisi patirtimi labiau tiktų: vizitai pas kitas bendruomenes, konferencijos/suvažiavimai, seminarai, kūrybinės dirbtuvės, internetiniai diskusijų forumai, kritiniai straipsniai vietinių veiklos grupių (VVG), asociacijų ir sąjungų svetainėse.
 
Vienas iš pigesnių ir paprastesnių galimybių dalintis patirtimi suteikia internetas. Bendruomenės turi galimybę susikurti savo svetainę internete, dalyvauti internetiniuose diskusijų forumuose arba rašyti straipsnius į bendruomenių sąjungų portalus apie savo patirtį ir tikėtis reakcijos, komentarų ir nuomonių.
 
Interneto galimybės patirčiai skleisti
 
Norėdami paskleisti savo patirtį per televiziją, radiją ar kitas žiniasklaidos priemones turėtumėte turėti labai įdomią, svarbią ar sensacingą naujieną arba mokėti už informacijos paskleidimą šiais kanalais. Tokios patirties skleidimo galimybės greičiausiai jums netiks, nes turbūt norėtumėte turėti tokį įrankį, kuriame galėtumėte nemokamai skelbti savo patirtį ir ją skelbti tada, kada norite – būti situacijos šeimininkais.
Tokias galimybes jums gali suteikti bendruomenės internetinė svetainė, profilis socialiniame tinkle, tinklapis VVG ar karšto bendruomenių asociacijos svetainėje.
 
Deja ir šios galimybės turi savų trūkumų. Susikurti bendruomenės asmeninę internetinę svetainę kainuotų. Reiktų mokėti už sukūrimą, dizainą, vardą ir serverio vietą. Susikurti facebook profilį arba tinklapį VVG ar krašto bendruomenių asociacijos svetainėje jums nieko nekainuotų, bet iškiltų patirties sklaidos auditorijos dydžio klausimas. Kas jūsų pateiktą informaciją pamatys, skaitys, komentuos?
 
Jūsų internetinė asmeninė svetainė greičiausiai pasiektų tik vietinių gyventojų auditoriją, nebent dėtumėte labai dideles pastangas populiarindami svetainę tarp kitų bendruomeninių organizacijų. Tikėtina, kad patirtį taip skleistumėte tik tarp savo bendruomenės narių ir kaimyninių bendruomenių. Patirties sklaida šiuo atveju nebūtų tokia efektyvi. Efektyvumą galima būtų padidinti susikūrus tinklapį VVG ar karšto bendruomenių asociacijos svetainėje, kur lankosi daugiau bendruomeninių organizacijų ir būtų didesnė tikimybė, kad jos pastebės jūsų skelbiamą informaciją.
 
Interneto galimybės keistis patirtimi
 
Kaip jau minėta geriausiai dalintis patirtimi, kai bendruomenės sueina į vieną vietą darniam dialogui. Bet kaip tai padaryti, kai konferencijų organizavimas ir nuvykimas į jas pakankamai daug kainuoja? Galbūt interneto siūlomos galimybės nebus tokios įprastos ir patogios, kaip bendravimas akis į akį, bet jos tikrai sutaupys lėšų. Keitimuisi patirtimi internete reiktų išnaudoti internetinių diskusijų forumų galimybes.
 
Taip pat publikuoti kritiškesnius, diskusijas skatinančius patirties sklaidos straipsnius bendruomenių asociacijų ar VVG svetainėse, kuriose galima sulaukti komentarų ir kitokio grįžtamojo ryšio, o jūsų straipsnį ar diskusiją galėtų pamatyti kuo daugiau bendruomeninių organizacijų.
Svarbiausia būtų užsiugdyti norą keistis patirtimi ir suprasti, kad tik dalindamiesi ja galėsime mokytis patys ir mokyti kitus, kaip darniau, efektyviau ir sklandžiau veikti bendruomeninėms organizacijoms.
 
Norint pasiekti tai, kad diskusijose dalyvautų daugiau bendruomeninių organizacijų, su kuriomis galima būtų keistis patirtimi, geriausia būtų dalyvauti vietinių krašto bendruomeninių organizacijų, asociacijų forumuose ar kiek mažesnės apimties VVG organizacijų internetiniuose forumuose. Tiek bendruomenei skleidžiat patirtį bendruomenės internetinėje svetainėje, tiek ir dalyvaujant diskusijų forumuose vietiniame lygmenyje keičiantis patirtimi, bus pasiekiami greičiausiai ne visos galimos bendruomenės.
 
Reiktų tokio įrankio, kuris sudarytų galimybes tiek patirties sklaidai, tiek ir patirties keitimuisi tarp visų Lietuvos bendruomenių, neskaidant jų pagal teritorijas ar priklausomybę kokioms nors organizacijoms. Manome, kad tam galėtų tikti bendruomenių portalas, suteikiantis galimybę skleisti patirtį ir ja keistis visoms Lietuvos bendruomenėms vienoje vietoje. Bendruomenių portalas savo veiklą vykdo jau nuo 2004 metų. Siekiame, kad bendruomenių portale galimybę bendrauti ir keistis patirtimi galėtų rasti kiekviena bendruomeninė organizacija.
 
Kokias priemones patirties sklaidai ir keitimuisi ja gali suteikti bendruomenių portalas?
 
Paprastas įrankis patirties sklaidai – minisvetainė ir bendras naujienų srautas.
 
Minisvetainę gali turėti kiekviena bendruomenė. Nereikia daryti kažko ypatingo tam, kad susikurtumėte savo minisvetainę bendruomenių portale – tik užregistruoti savo bendruomenę ir sulaukti patvirtinimo. Viskas nemokama ir paprasta, o tam, kad būtų paprasčiau susikurti ir valdyti savo minisvetainę, yra sukurti mokomieji filmukai, paaiškinantys, kaip ir ką daryti.
 
Taigi kažin ar galima paprasčiau susikurti sau įrankį patirties sklaidai. Nereiktų užmiršti, kad bendruomenių portale pateikta informacija dažniausiai būna pirmuose internetinės paieškos rezultatuose, todėl jūsų minisvetainė būtų labai greitai randama. Dėl tos pačios priežasties minisvetainę bendruomenių portale pravartu turėti net ir toms bendruomenėms, kurios jau turi savo asmenines internetines svetaines, nes tai būtų dar vienas kanalas, kaip galima būtų sužinoti apie jūsų bendruomenę ir turimą svetainę. Šiuo metu minisvetaines bendruomenių portale yra sukūrusios per 150 bendruomenių organizacijų.
 
Bendras naujienų srautas – tai paprasta galimybė tiek patiems paskelbti savo patirtį kitoms bendruomeninėms organizacijoms, tiek ir pačioms stebėti, kokią informaciją skelbia kitos bendruomenės. Tiesa sakant nieko net nereikia daryti, kad jūsų bendruomenės naujienos patektų į bendra naujienų srautą, o kartu ir į bendruomenių portalo titulinį puslapį. Tereikia paskelbti savo naujieną bendruomenės minisvetainėje ir ji automatiškai pateks ir į bendrąjį srautą, o čia visą informaciją lengvai gali stebėti ir kitos bendruomeninės organizacijos.
 
Paskelbę informaciją (kartu ir patirtį) savo bendruomenės nariams minisvetainėje, jūs pasiekiate ir kitas bendruomenes, kurios gal ir nestebi tiesiogiai jūsų minisvetainės, bet mato jūsų naujienas bendrame sraute. Taigi jums nereikia prižiūrėti dviejų įrankių.
 
Bendruomenių naujienų srautas portale: http://www.bendruomenes.lt/naujienos/bendruomeniu/
 
Portalo minisvetainių sąrašas: http://www.bendruomenes.lt/subsites/sarasas
 
 

 

 
 
Galimybės keistis patirtimi: naujienų komentarai bei diskusijų forumas
 
Bendruomenių portale jūs turite galimybę paskelbti straipsnį. Jei straipsnis nėra vien informacinis, o pateikiantis ir jūsų patirtį, nupasakojantis patirtus ir įveiktus iššūkius, jis daug greičiau sulauks nuomonės ir komentarų, nei paprastas informacinis straipsnis. Taigi kviečiame skelbti savo informacinius, kritinius ir dalinimosi patirtimi straipsnius, bendruomenių portale, komentuoti kitų bendruomenių rašinius ir taip aktyvinti keitimąsi patirtimi.
 
Ką tik buvo supaprastintas ir bendruomenių portalo diskusijų forumas, nes buvusi jo versija buvo kebli ir sunkiai suprantama. Naujoje versijoje paliktos tik pačios svarbiausios funkcijos: temos paskelbimas ir žinučių temai pateikimas. Diskutuoti bendruomenėms svarbiomis temomis dar niekad nebuvo taip paprasta. Diskusijų temą gali pradėti registruoti vartotojai, o pareikšti nuomonę kiekvienas bendruomenių portalo lankytojas. Siekiame visada atliepti į jūsų pastabas tobulinimui, tad drąsiai siųskite mums savo pasiūlymus ir idėjas!
 
Šiuo metu pastebime gausėjantį bendruomeninių organizacijų naujienų srautą portale. Labai tikimės, kad bendruomenės išnaudos galimybę komentuoti naujienas ir aktyviau naudotis forumu ir bendruomeninių organizacijų diskusija vis gyvės. Svarbiausia, kad būtų norima ne vien paskelbti apie užbaigtą projektą ar suorganizuotą renginį, o kad atsirastų ir daugiau naujienų, skatinančių diskusiją ir dalinimąsi patirtimi.
 
Aktyviai ieškome temų, kuriomis galėtų bendruomeninės organizacijos jame diskutuoti. Niekas geriau nei jūs tų problemų nežinote, tad siūlome drąsiai diskusijas pradėti bendruomenių portalo forume. Jei nedrąsu tai daryti patiems, tiesiog parašykite mums ir mes inicijuosime tokios diskusijos pradžią. Tikime, kad tokių svarbių temų tikrai yra apstu ir tikimės jūsų iniciatyvos.
 
 
Diskusijų forumo bendruomenių temos: http://www.bendruomenes.lt/forumas/topics/1
 
 
Papildomai: trumpa bendruomenių internetinių svetainių, tinklapių ir minisvetainių situacijos apžvalga
 
Internetinėje erdvėje šiuo metu galima rasti informaciją apie 140 bendruomenių internetinių svetainių. Apie 10 proc. jų aktyviai naudojamos ir tinkamai prižiūrimos. Daugiau nei pusėje  (55 proc.) informacija buvo seniai atnaujinta, o dar 10 procentų jų buvo skurtos ir dabar egzistuoja tik kaip vizitinės kortelės internete, kurių niekas nuo sukūrimo nebeatnaujina. Gaila konstatuoti, bet dar 20 procentų svetainių (galbūt tik laikinai) šiuo metu apskritai nebeveikia.
 
Reiktų paminėti Kėdainių ir Jonavos vietos veiklos grupes, kurios sudaro galimybes savo bendruomenėms turėti administruojamus tinklapius VVG svetainėje. Viso jos sudaro galimybę 56 jų teritorijos bendruomeninėms organizacijoms turėti savo interneto tinklapius. Deja dauguma jų dar nepradėti naudoti arba naudojami gan vangiai. Gražesni jų pavyzdžiai: http://josvainiai.kedainiuvvg.lt ; http://bukonys.jonavosvvg.lt
 
Keli aktyviųjų bendruomenių interneto svetainių pavyzdžiai:
 
Klovainių bendruomenė                                 www.klovainiubendruomene.lt
Pagirių kaimo bendruomenės centras       www.pagiriukaimobendruomene.lt
Zapyškio bendruomenės centras                www.zapyskis.lt
Stirniškių kaimo bendruomenė                    www.stirniskiai.lt
Rastinėnų-Bubų bendruomenė                   www.rastinenai.lt
Sargelių bendruomenės centras                 www.sargeliai.org
Antrųjų Svirnų kaimo bendruomenė            www.svirnai.puslapiai.lt
Stupurų kaimo bendruomenė                       www.stupurubendruomene.lt
Juodaičių kaimo bendruomenė                    www.juodaiciai.eu
Antanavo bendruomenė                                 www.antanavas.lt
Jankų bendruomenė                                       www.jankai.eu
Višakio Rūdos kaimo bendruomenė           www.visakis.lt
Josvainių bendruomenės centras                http://josvainiai.kedainiuvvg.lt
Kalvių bendruomenė                                       www.kalviubendruomene.lt
Dapkūniškių bendruomenės centras          www.dapkuniskiai.lt
 
Minisvetainės bendruomenių portale
 
Puiki alternatyva pakankamai brangiam asmeninių svetainių sukūrimui yra minisvetainių susikūrimas bendruomenių portale.  Minisvetaines bendruomenių portale jau yra sukūrusios virš 150 bendruomeninių organizacijų.  10 procentų jų aktyviai naudojamas ir nuolat atnaujinamos, 20 procentų nėra aktyviai naudojamos, bet atnaujinamos, o dar 20 procentų jų yra sukurtos tam, kad  bendruomeninės organizacijos bendruomenių portalo pagalba paviešintų savo internetinės svetainės adresą. Deja, bet apie 50 procentų svetainių buvo sukurtos tik tam, kad bendruomeninė organizacija paskelbtų savo kontaktus, o ne jos veiklos informacijos aktyviai sklaidai.
 
Keli aktyvių bendruomenių portalo minisvetainių pavyzdžiai:
 
Družų kaimo bendruomenė                                 www.bendruomenes.lt/svetaine/Druzai
Klovainių bendruomenė                                       www.bendruomenes.lt/svetaine/Klovainiai
Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė                  www.bendruomenes.lt/svetaine/Rekyva
Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenė  www.bendruomenes.lt/svetaine/Medelynas
Gerdžiūnų bendruomenė                                    www.bendruomenes.lt/svetaine/Gerdziunai
Vileikiškių kaimo bendruomenė                        www.bendruomenes.lt/svetaine/Vileikiskiukaimas
Bartkuškio kaimo bendruomenė                       www.bendruomenes.lt/svetaine/Bartukskis
Pabradės miesto bendruomenė "Domus"      www.bendruomenes.lt/svetaine/Domus
Šiauduvos kaimo bendruomenė                       www.bendruomenes.lt/svetaine/Siauduva
Asociacija "Kartų ratas"                                       www.bendruomenes.lt/svetaine/Karturatas
Baisogalos priestočio bendruomenė              www.bendruomenes.lt/svetaine/BendruomeneImantai
Valpainių bendruomenė                                     www.bendruomenes.lt/svetaine/Valpainiai2003
Krinčino krašto bendruomenė                           www.bendruomenes.lt/svetaine/Krincinas
Viešvilės bendruomenės centras "Skalvija"   www.bendruomenes.lt/svetaine/Skalvija
Gačionių kaimo bendruomenė                         www.bendruomenes.lt/svetaine/Gacionieciai

 Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Lietuvos bendruomenės internete

Bendruomenių portalas atliko Lietuvos bendruomeninių organizacijų internetinių svetainių apžvalgą. Kviečiame susipažinti su rezultatais ir pranešti, jei aptikote kokių nors netikslumų el. paštu portalas@bendruomenes.lt

Straipnį rasite čia >>

Taip pat pradėta diskusija apie tai, kokių žinių trūksta bendruomenėms naudojančioms minisvetaines bendruomenių portale. Kviečiame užsukti ir pareikšti savo nuomonę.

Diskusiją rasite čia >>

Ar jau pareiškėte savo nuomonę naujame bendruomenių portalo diskusijų forume?