Adresas: Adomo Vilėniškio g. 4, Adomynė, Kupiškio r.
Kupiškio rajono savivaldybė, Adomynė
Telefonas: 861129113
El. paštas: virgapak@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Virginija Pakalniškienė
http://

Adomynėje gegužės 15 sekmadienis buvo ypatingas: švč. Mergelės Marijos vardo Adomynės bažnyčioje buvo švenčiami tradiciniai švento Antano atlaidai.  Po šv. Mišių, po Pirmosios Komunijos žmonės neskubėjo namo, nes dvaro kiemelyje visų laukė Anykščių rajono Andrioniškio kaimo kapela   „PELYŠA“, vadovaujama  Vytauto Žiuko.

Na o Adomynės laisvalaikio centro kapela „JARA“, vadovaujama Vaivos Mališauskienės ir Rimos Lapienienės, Antanų sveikinti buvo nuvykusi net į Pasvalio rajono Kriklinių miestelį. Po Antaninių atlaidų Bendruomenės namų kiemelyje čia irgi buvo sveikinami Antanai, pagerbti šienpjoviai ir grėbėjos, pabendrauta, pasidalyta projektinės veiklos patirtimi, nes tuo pat metu vyko ir Kriklinių bendruomenės edukacinės programos ,,Bulvės mūsų krašte ‘‘pristatymas. Visi pasigardžiuodami galėjo paragauti puikių Kriklinių gaspadinių patiekalų iš bulvių.

Puikiai nusiteikę grįždami į namus ansambliečiai smagiai fotosesijai pabiro nuostabiame aguonų lauke, kur plačiai ir galingai skambėjo jų iš širdies traukiamos šienapjūtės dainos. Net saulė nušvito ir debesys trumpam išsisklaidė!
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Dar 2002 m. svarstėme, kad reikia jungtis į bendruomenę tam, kad įgavę juridinį statusą savo gyvenimo kokybei pagerinti galėtume įgyti žymiai daugiau galimybių. 2003 m. sausio 28 d. bendruomenės steigiamajame susirinkime patvirtintuose nuostatuose paskelbėme, kad bendruomenės veiklos tikslai ir uždaviniai yra: vienyti Adomynės kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones; ugdyti gyventojų bendruomeniškumą; rūpintis savo kaimo ir jo gyventojų gerove: ginti gyventojų teises; palaikyti išplėtoti kaimo infrastruktūrą; steigti naujas darbo vietas; išlaikyti ir puoselėti kaimo kraštovaizdį; plėtoti kaime kultūrinį – sportinį gyvenimą; skatinti domėjimąsi savo krašto, kaimo istorija.Taigi mūsų kaimo bendruomenė ir susikūrė tam, kad čia gyvenantys žmonės galėtų gyventi geriau, įdomiau, turiningiau, gražiau, kad sujungtų ir suvienytų visus čia gyvenančius (mažus, jaunus, pagyvenusius, senolius) ir jau po pasaulį pasklidusius adomyniečius, kad į Adomynę pritrauktume kitus žmones, turistus - juk mes turime nepakartojamą medinės architektūros paminklą – pono Adomo dvarą, dar jo samdinių sodintą parką, turime savitas vaišingumo tradicijas, visame Kupiškio rajone garsėjame savo šeimininkėmis, puoselėjame etnokultūrines tradicijas.Nors oficialiame bendruomenės narių sąraše šiuo metu yra 64 žmonės, tačiau visoje bendruomenės veikloje, visose šventėse, talkose dalyvauja praktiškai visi čia gyvenantys. Ir visi kaime esantys kultūros centrai glaudžiai bendradarbiauja, dirba ranka rankon: bendruomenė, mokykla, laisvalaikio centras, biblioteka. Visos šventės, susiėjimai, parodos organizuojamos bendruomenės pastangomis, dalinantis idėjomis, ištekliais, priemonėmis ir patalpomis. Bendruomenės taryba imasi telkiančiojo, visą veiklą koordinuojančio vaidmens (nes jos sudėtyje yra visų šių organizacijų atstovai). Bendruomenė - tai žmonės, kurie gyvena Adomynėje.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ