Adresas: Adomo Vilėniškio g. 4, Adomynė, Kupiškio r.
Kupiškio rajono savivaldybė, Adomynė
Telefonas: 861129113
El. paštas: virgapak@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Virginija Pakalniškienė
http://

Gegužės viduryje, per patį sodų žydėjimą, žalumoje paskendusiame Adomynės dvare vyksta tradicinė šventė „Prisijaukinkime poezijos paukštę“. Šiais metais laisvalaikio centras, kaimo bendruomenė ir mokykla į poezijos pavasarėlį sukvietė kūrėjus jau vienuoliktą kartą. Prisidėjo ir bibliotekininkė Egidija Namiejūnienė, paruošusi kupiškėnų autorių knygų parodėlę.

Jaukioje dvaro verandoje vykusį renginį pradėjo Adomynės laisvalaikio centro moterų ansamblis „Aluotėlė“ su vadove Vaiva Mališauskiene – labai pritiko ir visus svajingai nuteikė daina apie seną dvarą ir jo parką. Šventės vedėja, Adomynės kaimo bendruomenės pirmininkė Virginija Pakalniškienė Kristijono Donelaičio žodžiais visus sveikino sulaukus pavasario ir su greitai ateinančia vasara, paskaitė keletą buvusios mokinės Ievos Tučiutės eilėraščių ir kvietė visus laisvai bendrauti, paskaityti, padainuoti.

Savo kūrybą pristatė „Lėvens balsų“ klubo literatės Regina Baltrūnienė, Eugenija Katauskienė, Milda Eleonora Vaižmužienė ir Vida Kaulakienė. Keletą eilėraščių apie šiandienos gyvenimo realijas paskaitė Genovaitė Golubeva iš Alizavos, visai kitokią poeziją pristatė svėdasiškė Aldona Širvinskienė, o šeimininkams šį kartą atstovavo mokytoja Danutė Vizbarienė. Juodpėnietė Rita Liogienė papasakojo apie įsimintiną dar vaikystėje vykusį susitikimą su poete Janina Degutyte, paskaitė Jono Mačiukevičiaus eilėraštį ir keletą savo miniatiūrų.

Visi liko sužavėti Almantu Kunskiu iš Lukonių – berniukas labai įtaigiai paskaitė ištrauką iš Juozo Baltušio „Sakmės apie Juzą“ ir kupiškėnišką pasakojimą „Unt sveikotos“. Dainavo Alizavos kultūros namų režisierė Jolanta Užusinienė.
Visi šventės svečiai gavo dovanų po originalią užrašų knygelę su palinkėjimu, kad į kitų metų poezijos pavasarėlį ją atsivežtų pilną prirašytą naujų eilėraščių.

Lina MATIUKAITĖ
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Dar 2002 m. svarstėme, kad reikia jungtis į bendruomenę tam, kad įgavę juridinį statusą savo gyvenimo kokybei pagerinti galėtume įgyti žymiai daugiau galimybių. 2003 m. sausio 28 d. bendruomenės steigiamajame susirinkime patvirtintuose nuostatuose paskelbėme, kad bendruomenės veiklos tikslai ir uždaviniai yra: vienyti Adomynės kaimo gyventojus ir iš jo kilusius žmones; ugdyti gyventojų bendruomeniškumą; rūpintis savo kaimo ir jo gyventojų gerove: ginti gyventojų teises; palaikyti išplėtoti kaimo infrastruktūrą; steigti naujas darbo vietas; išlaikyti ir puoselėti kaimo kraštovaizdį; plėtoti kaime kultūrinį – sportinį gyvenimą; skatinti domėjimąsi savo krašto, kaimo istorija.Taigi mūsų kaimo bendruomenė ir susikūrė tam, kad čia gyvenantys žmonės galėtų gyventi geriau, įdomiau, turiningiau, gražiau, kad sujungtų ir suvienytų visus čia gyvenančius (mažus, jaunus, pagyvenusius, senolius) ir jau po pasaulį pasklidusius adomyniečius, kad į Adomynę pritrauktume kitus žmones, turistus - juk mes turime nepakartojamą medinės architektūros paminklą – pono Adomo dvarą, dar jo samdinių sodintą parką, turime savitas vaišingumo tradicijas, visame Kupiškio rajone garsėjame savo šeimininkėmis, puoselėjame etnokultūrines tradicijas.Nors oficialiame bendruomenės narių sąraše šiuo metu yra 64 žmonės, tačiau visoje bendruomenės veikloje, visose šventėse, talkose dalyvauja praktiškai visi čia gyvenantys. Ir visi kaime esantys kultūros centrai glaudžiai bendradarbiauja, dirba ranka rankon: bendruomenė, mokykla, laisvalaikio centras, biblioteka. Visos šventės, susiėjimai, parodos organizuojamos bendruomenės pastangomis, dalinantis idėjomis, ištekliais, priemonėmis ir patalpomis. Bendruomenės taryba imasi telkiančiojo, visą veiklą koordinuojančio vaidmens (nes jos sudėtyje yra visų šių organizacijų atstovai). Bendruomenė - tai žmonės, kurie gyvena Adomynėje.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ