Adresas: Kielių kaimas
Širvintų rajono savivaldybė, Kielių kaimas
Telefonas: 867245776
El. paštas: avizoniukrastas@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Gražina Sūdžiuvienė
http://

Lietuvos kaimo tinklo veiksmų programos parama Širvintų r. Kielių k., ,,Avižonių krašto bendruomenės” projektui ,,Draugystės vainikas”
 
                  
 
Asociacija ,,Avižonių krašto bendruomenė” (toliau - asociacija) yra Lietuvos kaimo tinklo narė ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtinta Lietuvos kaimo tinklo 2009-2013 m. veiksmų programa galėjo teikti paraiškas projektų idėjoms įgyvendinti. Projektui „Draugystės vainikasi“ 2011 m. liepos13 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra paskyrė paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“. Paramos suma – 14 000 Lt, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 10 500 Lt ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 3 500 Lt. Projekto tikslai – bendruomeniškumo stiprinimas – įtraukiant kito rajono bendruomenes, informacijos sklaida, keitimasis patirtimi, tarp tinklo narių dialogų, siekiant, kad vietinės problėmos būtų greičiau išgirstos ir sprendžiamos įvairiuose sluoksniuose. Šiuo projektu siekiama pasidalinti gerąja patirtimi bei žiniomis kaimo plėtros srityje. Siekiama sustiprinti bendruomeniškumą, suaktyvinti bendruomenę bendram darbui gerinant kaimo gyvenimo kokybę.. Tam bus suorganizuoti 2 teminiai susitikimai Joniškio rajone su šio krašto bendruomenėmis ir amatininkais, kurie pristatys įgyvendintus projektus, pasidalins patirtimi, įgūdžiais bei žiniomis vykdant projektus, kurios ateityje padės apsisaugoti nuo galimos rizikos rengiant ir įgyvendinant projektus. Projektas planuojamas įgyvendinti iki 2012 m. vasario 30 dienos.
 
Bendruomenės sekretorė                                                                                      Gražina Sūdžiuvienė
 
 
 Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Avižonių krašto bendruomenė susikūrė 2010m. balandžio 14 dieną. Ji yra Kielių kaime Širvintų seniūnijoje, Širvintų rajone, Vilniaus apskrityje Mūsų krašto bendruomenę sudaro, ne tik Avižonių kaimas, bet ir aplinkiniai kaimai, tai yra Kieliai, Puoriai, Juodeliai, Žinduliai, Kontromiškiai. Mūsų bendruomenę jungiančiuose kaimuose gyvena apie 400 žmonių iš jų apie 100 vaikų ir paauglių.Mūsų krašto žmonės, o ypač vaikai visais laikais svajojo apie turiningą laisvalaikį. Šių kaimų apsuptyje niekada nebuvo jokio kultūros centro, jokios žaidimų aikštelės, kur vaikai galėtų ugdyti savo gebėjimus ir leisti turiningai laisvalaikį. Sukurtos bendruomenės dėka kaimo žmonės turi didelę viltį, kad jų vaikai, o ir jie patys kurs naują, kitokią kaimo išvaizdą negu buvo iki šiol. Nors mūsų bendruomenė įsikūrusi neseniai, turime subūrę Avižonių krašto bendruomenės kapelą. Kapeloje taip pat groja ir vaikai. Mūsų kapela padės ne tik lavinti muzikos įgūdžius, bet ir garsins bendruomenę ir jos darbus.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ