Adresas: Pagirių kaimas
Kauno rajono savivaldybė, Garliavos apyl.sen.
Telefonas: +37069825079
El. paštas: rasa2004@centras.lt
Kontaktinis asmuo: Rasa Lebedevienė
http://pagiriukaimobendruomene.lt

Pagirių kaimo bendruomenės centro projektas „Kai kalba širdys“ pripažintas vienu iš septynių geriausių   Nacionalinio konkurso „Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių pasiekimai  ir projektų  idėjos 2012“.  Pagirių  kaimo bendruomenė „Taujėnų dvare“ gavo apdovanojimą ir vardinį metraštį,  kurį atvertė vakaro metu ir paragino įamžinti palinkėjimus Garbių svečių  iš kiekvienos seniūnijos, dalyvavusios konkurse.

Finaliniame renginyje dalyvavo per šimtas dalyvių iš Samylų, Ežerėlio, Taurakiemio, Linksmakalnio, Domeikavos , Babtų, Zapyškio, Vilkijos ir Garliavos apylinkių seniūnijų,  bei jungtinė Kauno rajono VVG komanda. Svečiavosi  Rokų,  Lapių  ir Užliedžių seniūnijų atstovai. Dešimt finalininkų atvyko susigrumti dėl Kauno rajono karaoke konkurso „Kai kalba širdys“ 2012  Nugalėtojo vardo, bei galimybės sudainuoti su įžymia Lietuvos atlikėja, televizijos bei radijo laidų vedėja, dainininke, dainų  muzikos ir žodžių autore, aktore  ir buvusia Lietuvos Respublikos Seimo nare – Donalda Meiželyte. Renginį globojo ir Nugalėtojo prizą  įsteigė Kauno rajono Vietos Veiklos Grupė. Sveikinimo žodį tarė ir pirmasis  savo palinkėjimą  Pagirių kaimo bendruomenės metraštyje įamžino Kauno rajono VVG pirmininkas - Vytautas Zubas. Vardiniais  2013 metų kalendoriais buvo apdovanoti konkurso finalininkai ir atrasti  Kauno rajono talentai. Nebuvo pamirštas ir  Ežerėlio bendruomenės centro pirmininkas -Artūras Kuzmickas,  tądien švenčiantis savo gimtadienį ir vardadienį. Finalininkai turėjo atlikti po dvi karaoke dainas - ekspromtu ir pasirinktą dainą.  Nugalėtojas  buvo renkamas balsavimo būdu.  Kiekviena seniūnija skyrė po 3 balus labiausiai patikusiam dalyviui. Išskirtinę teisę,  įvardinti savo skirtus balus,  turėjo tiktai  vakaro „žvaigždė“ – Donalda.  Savo favorite išsirinkusi jauniausią vakaro dalyvę – Gabiją  Marcinkevičiūtę,  įteikė jai naujai  išleistą savo CD albumą.  Surinkęs 33 balus, Kauno rajono karaoke konkurso „Kai kalba širdys“ 2012  Nugalėtoju pripažintas Garliavos apylinkių seniūnijos atstovas,  Ilgakiemio kaimo bendruomenės pirmininkas – Albertas Okunis.  Pergalės  dainą S. Povilaičio  „Sudeginti tiltai“ atliko kartu su įžymia Lietuvos atlikėja Donalda. Įspūdingai į gestų kalbą dainą vertė Ilgakiemio bendruomenės narys Artūras Sinkevičius. Dalyviai negailėjo gražių žodžių apie įvykusį konkursą ir nuostabų vakarą, kuris sukūrė erdvę kiekvienam bendruomenės nariui atskleisti savo gebėjimus ir talentus, suvienijo  Kauno rajono bendruomenes, paskatino sutelkt bendram darbui.

Visa renginio filmuota medžiaga  viešinama Pagirių kaimo bendruomenės centro internetiniame puslapyje  www.pagiriukaimobendruomene.lt/lt/karaoke/finalinis-renginys/
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Asociacija “Pagirių kaimo bendruomenės centras“ įkurta 2009 metų spalio 05 dieną. Savo organizacijoje turime 64 narius. Teritoriniu atžvilgiu esame nuo Kauno miesto centro 16 kilometrų atstumu. Asociacija veikia socialinės gerovės, kultūros ir švietimo srityse.Pagrindinės sritys:Skatinti bendruomenės pilietinį aktyvumą, padedant spręsti iškilusias problemas;Skatinti savanorystę socialinės pagalbos srityje;Siekti bendradarbiavimo su panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis;Formuoti bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papročius.Asociacijos veiklos tikslai:Atstovauti Asociacijos narių interesus ir juos ginti;Koordinuoti Asociacijos narių veiklą;Telkti , ugdyti ,vienyti ir aktyvinti Pagirių kaimo bendruomenę.Asociacija “Pagirių kaimo bendruomenės centras“ vykdo projektus, kurių metu organizuoja konferencijas, vietinius ir rajoninius renginius. Aktyviai dalyvauja kitų organizacijų veikloje- esame Kauno rajono Vietos veiklos grupės asociacijos nariais ir Lietuvos kaimo tinklo, Jaunimo komiteto nariais.Vykstame į kasmetinius LKBS ( Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ) organizuojamus sąskrydžius, aktyviai dalyvaujame Kauno rajono VVG organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir išvykose.Pagirių kaimo bendruomenės centras, 2011 m. rugsėjo mėnesį organizavo dviejų dienų praktinę konferenciją „Sveika bendruomenė“. Konferencijoje dalyvavo 97 dalyviai iš 19 Kauno rajono NVO. Sutelkėme Kauno rajono bendruomeninių organizacijų jaunimą. Suorganizuota praktinė konferencija, kuri paskatino jaunimą aktyviau įsitraukti į bendruomeninį judėjimą , kaimo plėtros procesus, suteikėme informacijos ir praktinių žinių apie sveiką mitybą, ekologišką maistą ir ekologinį ūkininkavimą. Buvo suteikta galimybė aktyviai ir turiningai jaunimui praleisti laisvalaikį. Įvykdžius visas projekto veiklas, sustiprėjo partnerystė tarp skirtingų bendruomeninių organizacijų, atsirado jaunimo bendradarbiavimo modelis- įkurtas KRJOSAS - Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungą "Apskritas stalas". Už geriausią Lietuvos kaimo tinklo finansuotą projektą , buvom apdovanoti III vieta.Startuoja Pagirių kaimo BC projektas ”Kai kalba širdys” , kuriuo vienysime Kauno rajono VVG bendruomenes. Projekto tikslas - formuoti bendruomeniškas vertybes, naudojant novatoriškas idėjas, kurios grindžiamos vienu pagrindiniu LEADER principu „iš apačios į viršų“. Skatinti sutelktumą bendram darbui. Sukurti erdvę kiekvienos NVO bendruomenės nariui atskleisti savo gebėjimus ir talentus (Kauno rajono VVG teritorijoje bus surengta 10 “širdingų pokalbių“ renginių su karaoke konkursu). Sudaryti sąlygas iniciatyvoms „iš apačios į viršų“, įtraukiant į kaimo problemų sprendimą vietos gyventojus.2011 m. birželio mėnesį, įgyti įgūdžių važiavome į vieną seniausiai LEADER programą įgyvendinančių šalių - Jungtinę Didžiosios Britanijos karalystę. Dalykinę kelionę organizavo Kauno rajono VVG. Susibičiuliavome su Kauno rajono NVO lyderiais ir to pasekoje, 2011 metų rugpjūčio mėnesį pasirašėme bendradarbiavimo sutartį tarp šešių NVO - Bendradarbiauti organizuojant Kauno rajone bendras veiklas, stiprinant bendruomeniškumą, propaguojant patriotiškumo, pilietiškumo ir aktyvumo ugdymą.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ