Adresas: Pagirių kaimas
Kauno rajono savivaldybė, Garliavos apyl.sen.
Telefonas: +37069825079
El. paštas: rasa2004@centras.lt
Kontaktinis asmuo: Rasa Lebedevienė
http://pagiriukaimobendruomene.lt

Pagirių kaimo bendruomenės centras spalio 5 dieną Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai, Ežerėlio kultūros centre pristatė projektą „Kai kalba širdys“ įgyvendinamą pagal Kauno rajono vietos plėtros strategijos 2007- 2013 m. priemonę 1.2. Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“.

Bendra vietos projekto vertė 51143,75 litai. Paramos lėšos 40915 litų. 10 proc.  projekto vertės finansavo Kauno rajono savivaldybė, likusi 10 proc. savanoriškas darbas. Projektui skirtos lėšos panaudotos įsigyti karaoke aparatūrą,  sukurti internetinį puslapį ir renginių organizavimo paslaugoms. Savanoriška veikla: projekto administravimas, renginių scenarijų sukūrimas, atrankinių renginių ir finalinio renginio pravedimas, informacijos ir filmuotos medžiagos įkėlimas į tinklalapį.

Projekto tikslas. Suvienyti Kauno raj. VVG bendruomenes. Formuoti  bendruomeniškas vertybes, naudojant novatoriškas  idėjas, kurios grindžiamos vienu pagrindiniu LEADER principu „iš apačios į viršų“. Skatinti sutelktumą bendram darbui. Sukurti erdvę kiekvienam bendruomenės nariui atskleisti savo gebėjimus ir talentus.

Šiuo projektu Kauno rajono VVG teritorijoje: Garliavos apylinkių, Ežerėlio, Samylų, Vandžiogalos, Linksmakalnio, Vilkijos apylinkių, Taurakiemio, Babtų ir Zapyškio seniūnijose bus surengti 9 atrankiniai „širdingų pokalbių“ stiliaus renginiai su  karaoke konkursu. Atrankinių renginių metu nugalėtojai (atrasti talentai ir įdomiausios asmenybės) bus pakviesti į finalinį superrenginį. Renginių filmuota medžiaga  viešinama Pagirių kaimo bendruomenės internetiniame puslapyje www.pagiriukaimobendruomene.lt. Čia galima dalyvauti balsavimuose, bendrauti tarpusavyje forumuose, išsakyti savo nuomonę komentaruose. Kasdien bus sumuojami rezultatai ir svetainėje apsilankęs asmuo galės matyti, kurios seniūnijos atstovai pirmauja ir bus pakviesti į finalinį renginį. Didysis prizas - Finalinio renginio metu nugalėtojas turės galimybę sudainuoti kartu su pasirinktu įžymiu Lietuvos atlikėju. Manome, jog šis projektas bus tęstinis ir kasmetinis Kauno rajono bendruomenių karaoke konkursas. Sukurtame internetiniame puslapyje, viešinsime įvykusius, renginius, galėsime komentuoti, aptarinėti, dalintis gerąja patirtimi.

Projekto pristatyme sudalyvavo 4 komandos. Pirmosios komandos dalyvis Gytis Viršilas, išrinkęs komandai pavadinimą „KADAGYS“, atliko pasirinktą dainą „Rugiagėlės“ ir susišlavė merginų simpatijas. Komandos kapitonė, Erika Buikauskienė, negailėjo gražių žodžių ir visą vakarą kerėjo savo juoku. Nijolė Tirevičienė, už įpatingai profesionalų ekspromto dainos atlikėjo apibudinimą, buvo išrinkta geriausia vakaro vertintoja.

Rudeniško juoko įnešė antrosios komandos „FADIEZ“ dalyvė Laura Janušauskienė, atlikusi pasirinktą dainą „Medžiai be lapų“. Ekspromtu dainavusi Janina Draugelienė teigė, kad karaoke dainavo pirmą kartą, labai patiko ir žadėjo pakartoti. Komandos kapitonė, Jolanta Malinauskaitė, šmaikštavo, kad jai dar neteko dalyvauti vakarėlyje, kuriame iškart tektų dainuoti ir palinkėjo nepamiršti šios dienos, šios šaunios kompanijos ir šios dainos.

Nepralenkiama buvo trečioji komanda „IŠ TŲ, KAS LIKO“.  Komanda neapsiriko, teisėtai, jam nedalyvaujant, savo kapitonu išsirinko Vytautą Zubą ir susižėrė daugiausia apdovanojimų. Geriausia vakaro ekspromto dainos atlikėja, išrinkta Sigita Grigaliūnienė. Komandos narė Remigija Jurgeliavičienė su daina „Oi,palauk,palauk“ pelnė pasirinktos dainos konkurso pirmąją vietą.

Ekspromtu dainą „Bremeno muzikantai“ atliko „pasiruošusi ir nusipelniusi“ ketvirtosios komandos „MES GALIM !“ atlikėja nuo Maironio krašto, Elytė Pocienė. Smagia gaida pasirinktą dainą „Sodžiaus jovarai“ traukė Rasita Andzialytė. ”Yra draugystė ir su šypsena, tarp gerų draugų  gali surasti laimę“ - teigė  komandos  kapitonas Vincas Blinstrubas, pelnęs geriausio vakaro kapitono titulą.

Visa renginio filmuota medžiaga  viešinama Pagirių kaimo bendruomenės centro internetiniame puslapyje www.pagiriukaimobendruomene.lt/lt/karaoke/pristatymas-lkbs/

 
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Asociacija “Pagirių kaimo bendruomenės centras“ įkurta 2009 metų spalio 05 dieną. Savo organizacijoje turime 64 narius. Teritoriniu atžvilgiu esame nuo Kauno miesto centro 16 kilometrų atstumu. Asociacija veikia socialinės gerovės, kultūros ir švietimo srityse.Pagrindinės sritys:Skatinti bendruomenės pilietinį aktyvumą, padedant spręsti iškilusias problemas;Skatinti savanorystę socialinės pagalbos srityje;Siekti bendradarbiavimo su panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis;Formuoti bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papročius.Asociacijos veiklos tikslai:Atstovauti Asociacijos narių interesus ir juos ginti;Koordinuoti Asociacijos narių veiklą;Telkti , ugdyti ,vienyti ir aktyvinti Pagirių kaimo bendruomenę.Asociacija “Pagirių kaimo bendruomenės centras“ vykdo projektus, kurių metu organizuoja konferencijas, vietinius ir rajoninius renginius. Aktyviai dalyvauja kitų organizacijų veikloje- esame Kauno rajono Vietos veiklos grupės asociacijos nariais ir Lietuvos kaimo tinklo, Jaunimo komiteto nariais.Vykstame į kasmetinius LKBS ( Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ) organizuojamus sąskrydžius, aktyviai dalyvaujame Kauno rajono VVG organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir išvykose.Pagirių kaimo bendruomenės centras, 2011 m. rugsėjo mėnesį organizavo dviejų dienų praktinę konferenciją „Sveika bendruomenė“. Konferencijoje dalyvavo 97 dalyviai iš 19 Kauno rajono NVO. Sutelkėme Kauno rajono bendruomeninių organizacijų jaunimą. Suorganizuota praktinė konferencija, kuri paskatino jaunimą aktyviau įsitraukti į bendruomeninį judėjimą , kaimo plėtros procesus, suteikėme informacijos ir praktinių žinių apie sveiką mitybą, ekologišką maistą ir ekologinį ūkininkavimą. Buvo suteikta galimybė aktyviai ir turiningai jaunimui praleisti laisvalaikį. Įvykdžius visas projekto veiklas, sustiprėjo partnerystė tarp skirtingų bendruomeninių organizacijų, atsirado jaunimo bendradarbiavimo modelis- įkurtas KRJOSAS - Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungą "Apskritas stalas". Už geriausią Lietuvos kaimo tinklo finansuotą projektą , buvom apdovanoti III vieta.Startuoja Pagirių kaimo BC projektas ”Kai kalba širdys” , kuriuo vienysime Kauno rajono VVG bendruomenes. Projekto tikslas - formuoti bendruomeniškas vertybes, naudojant novatoriškas idėjas, kurios grindžiamos vienu pagrindiniu LEADER principu „iš apačios į viršų“. Skatinti sutelktumą bendram darbui. Sukurti erdvę kiekvienos NVO bendruomenės nariui atskleisti savo gebėjimus ir talentus (Kauno rajono VVG teritorijoje bus surengta 10 “širdingų pokalbių“ renginių su karaoke konkursu). Sudaryti sąlygas iniciatyvoms „iš apačios į viršų“, įtraukiant į kaimo problemų sprendimą vietos gyventojus.2011 m. birželio mėnesį, įgyti įgūdžių važiavome į vieną seniausiai LEADER programą įgyvendinančių šalių - Jungtinę Didžiosios Britanijos karalystę. Dalykinę kelionę organizavo Kauno rajono VVG. Susibičiuliavome su Kauno rajono NVO lyderiais ir to pasekoje, 2011 metų rugpjūčio mėnesį pasirašėme bendradarbiavimo sutartį tarp šešių NVO - Bendradarbiauti organizuojant Kauno rajone bendras veiklas, stiprinant bendruomeniškumą, propaguojant patriotiškumo, pilietiškumo ir aktyvumo ugdymą.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ