Adresas: Pagirių kaimas
Kauno rajono savivaldybė, Garliavos apyl.sen.
Telefonas: +37069825079
El. paštas: rasa2004@centras.lt
Kontaktinis asmuo: Rasa Lebedevienė
http://pagiriukaimobendruomene.lt

2013 m. gruodžio 28 dieną Ilgakiemio kaimo bendruomenė visus sukvietė į Kalėdinį retro vakarą. Tarpukario mados ir atributika priminė Smetoniškos Lietuvos dvasią, kai skambėjo romansų dainos , o ant stalo puikavosi keptos žąsys....

Puikiai vakaronėje pasirodė ir Pagirių kaimo bendruomenės komanda pavadinimu „Pagirių kabaretas“. Daug šokom, žaidėm, šmaikštavom... gira per barzdą varvėjo, burnoj nieko netrūko...  

Daugiau info http://www.pagiriukaimobendruomene.lt/news/50/77/Kaledinis-Retro-vakaras-Ilgakiemyje/
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Asociacija “Pagirių kaimo bendruomenės centras“ įkurta 2009 metų spalio 05 dieną. Savo organizacijoje turime 64 narius. Teritoriniu atžvilgiu esame nuo Kauno miesto centro 16 kilometrų atstumu. Asociacija veikia socialinės gerovės, kultūros ir švietimo srityse.Pagrindinės sritys:Skatinti bendruomenės pilietinį aktyvumą, padedant spręsti iškilusias problemas;Skatinti savanorystę socialinės pagalbos srityje;Siekti bendradarbiavimo su panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis;Formuoti bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papročius.Asociacijos veiklos tikslai:Atstovauti Asociacijos narių interesus ir juos ginti;Koordinuoti Asociacijos narių veiklą;Telkti , ugdyti ,vienyti ir aktyvinti Pagirių kaimo bendruomenę.Asociacija “Pagirių kaimo bendruomenės centras“ vykdo projektus, kurių metu organizuoja konferencijas, vietinius ir rajoninius renginius. Aktyviai dalyvauja kitų organizacijų veikloje- esame Kauno rajono Vietos veiklos grupės asociacijos nariais ir Lietuvos kaimo tinklo, Jaunimo komiteto nariais.Vykstame į kasmetinius LKBS ( Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ) organizuojamus sąskrydžius, aktyviai dalyvaujame Kauno rajono VVG organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir išvykose.Pagirių kaimo bendruomenės centras, 2011 m. rugsėjo mėnesį organizavo dviejų dienų praktinę konferenciją „Sveika bendruomenė“. Konferencijoje dalyvavo 97 dalyviai iš 19 Kauno rajono NVO. Sutelkėme Kauno rajono bendruomeninių organizacijų jaunimą. Suorganizuota praktinė konferencija, kuri paskatino jaunimą aktyviau įsitraukti į bendruomeninį judėjimą , kaimo plėtros procesus, suteikėme informacijos ir praktinių žinių apie sveiką mitybą, ekologišką maistą ir ekologinį ūkininkavimą. Buvo suteikta galimybė aktyviai ir turiningai jaunimui praleisti laisvalaikį. Įvykdžius visas projekto veiklas, sustiprėjo partnerystė tarp skirtingų bendruomeninių organizacijų, atsirado jaunimo bendradarbiavimo modelis- įkurtas KRJOSAS - Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungą "Apskritas stalas". Už geriausią Lietuvos kaimo tinklo finansuotą projektą , buvom apdovanoti III vieta.Startuoja Pagirių kaimo BC projektas ”Kai kalba širdys” , kuriuo vienysime Kauno rajono VVG bendruomenes. Projekto tikslas - formuoti bendruomeniškas vertybes, naudojant novatoriškas idėjas, kurios grindžiamos vienu pagrindiniu LEADER principu „iš apačios į viršų“. Skatinti sutelktumą bendram darbui. Sukurti erdvę kiekvienos NVO bendruomenės nariui atskleisti savo gebėjimus ir talentus (Kauno rajono VVG teritorijoje bus surengta 10 “širdingų pokalbių“ renginių su karaoke konkursu). Sudaryti sąlygas iniciatyvoms „iš apačios į viršų“, įtraukiant į kaimo problemų sprendimą vietos gyventojus.2011 m. birželio mėnesį, įgyti įgūdžių važiavome į vieną seniausiai LEADER programą įgyvendinančių šalių - Jungtinę Didžiosios Britanijos karalystę. Dalykinę kelionę organizavo Kauno rajono VVG. Susibičiuliavome su Kauno rajono NVO lyderiais ir to pasekoje, 2011 metų rugpjūčio mėnesį pasirašėme bendradarbiavimo sutartį tarp šešių NVO - Bendradarbiauti organizuojant Kauno rajone bendras veiklas, stiprinant bendruomeniškumą, propaguojant patriotiškumo, pilietiškumo ir aktyvumo ugdymą.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ