Adresas: Šilales raj.Laukuvos sen., Šiauduvos k.
Šilalės rajono savivaldybė, Siauduva
Telefonas: 865648107
El. paštas: sigitaeed@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Sigita Laurinaviciene
Didžiosios Šventės laukimas Šiauduvoje (0)

2014-04-23 12:37 „Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 1-4) Gavėnia – tai metas, kai esame kviečiami stabtelėti ir apmąstyti, suvokti bei pripažinti savo žmogiškosios prigimties trapumą ir pažeidžiamumą. skaityti viską

Atidaryta renovuota Šiauduvos kaimo biblioteka (0)

2013-08-29 10:44 Šiandien, 2013m. balandžio 12 dieną, atidaryta renovuota Šiauduvos biblioteka. Tradiciniu juostelės perkirpimu tai padaryti patikėta merui Jonui Gudauskui, Šilalės viešosios bibliotekos direktorei Astutei Noreikienei ir Šiauduvos filialo bibliotekininkei Joanai Jokubauskienei. Linkėdamas sėkmingos veiklos, biblioteką pašventino Laukuvos parapijos kunigas Virgilijus Pocius. skaityti viską

KELIONĖ Į ŠATRIJOS KALNĄ (0)

2013-05-20 10:57 Minint Žemaičių krikšto jubiliejų, kai prieš 600 metų Vytauto ir Jogailos vadovaujami kunigai krikštijo mūsų protėvius žemaičius, ant žymaus Šatrijos kalno š.m. gegužės 17 d. vyko gegužinės pamaldos į kurias, per savivaldybes bei parapijų kunigus buvo pakviesti visi tikintieji. skaityti viską

Užgavėnės Šiauduvoje (1)

2013-02-14 14:14 skaityti viską

Apie bendruomenę

Šiauduvos kaimas įsikūręs gražiame gamtos kampelyje, kurį puošia tvenkiniai, o šalia prigludęs Dievyčio ežeras su parimusiu piliakalniu greta. Kadaisia čia stovėjo Šiauduvos dvaro rūmai, o dabar - to paties pavadinimo kaimas. Šiauduva, palyginti anksti, yra minima kryžiuočių kronikose, vadinamu kryžiuočių keliu į Žemaičius ir Lietuvą. Pranešimuose jos vardas randamas apie 1384-1402 metus. Dievyčio ežero apylinkės lietuvių kovai su kryžiuočiais XIII – XIV amžiuje turėjo didelę karinę reikšmę. O Dievyčio piliakalnis buvo senovės lietuvių kulto vieta. Iki XIX a. vidurio piliakalnio papėdėje stovėjęs stabakūlis – apeiginis akmuo. Miškas supantis kalną vietinių žmonių dažnai vadinamas Šiauduvine giria, o į Dievyčio ežerą įtekantis upelis - Šventupis. Pagal to upelio vardą ir Dievyčio miško dalis vadinama Pašventupiais. Šios vietos anksčiau buvo laikomos pagarboje. Būta įsitikinimo, kad ten nieko negalima daryti kas niekintų tos vietovės šventumą. Be to, pats ežeras, kaip ir jo vanduo buvo laikomas pagarboje. Pasakojama, kad Dievyčio ežere yra paslėpta daug turtų ir ginklų. Tuos turtus mini ir Maironis baladėje „Dyvytis“. Šių dienų Šiauduva ne vieną stebina savo gražiais gamtovaizdžiais, žmonių noru puoselėti savo aplinką, kuo gražiau gyventi, nes tik gražioje aplinkoje gimsta gražios mintys, kurias belieka įgyvendinti. Kaimo žmonės daugiausiai verčiasi žemdirbyste ir gyvulininkyste. Tai pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Kaimas dar turi med. punktą, biblioteką, koplyčią, mokyklą (deja tik pradinė liko), paštą, parduotuvę ir gražų renovuotą buvusį administracinį pastatą su laisvalaikio sale, kur dabar įsikūrė bendruomenės namai. Kadangi kaimo žmonės yra darbštūs, energingi, tai jiems nepakanka būti vien darbu patenkintiems, todėl nusprendė įkurti kaimo bendruomenę, kuri burtų ir vienytų žmones bendriems pomėgiams, susibūrimams, šventėms. Įkūrus kaimo bendruomenę (2007 m.) kaimo žmonių gyvenimas tapo įdomesnis ir turiningesnis, nes prasidėjo švenčių organizavimas, vakaronės, įvairūs susibūrimai, išvykos, dalyvavimas renginiuose... Taip pat nepamirštamos ir senos tradicijos - kasmet Gavėnios ir Advento metu giedami „Kalvarijos Kalnai“ Šiauduvos koplyčioje, o atėjus pavasariui giedamos gegužinės giesmės skirtos Šv. Motinos Marijos garbei. Bendruomenės tikslas siekti, kad kiekvienas žmogus gyventų santarvėje su kitais, nedarydamas niekam blogio, kad jungtų geri, bendri pomėgiai, lydėtų meilė ir šiluma, prasmingas bendravimas ir džiugios akimirkos.
Šiauduvos kaimo bendruomenė


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ