Adresas: A.Mickevičiaus gt.1, LT-17235
Šalčininkų rajono savivaldybė, Baltoji Vokė
Telefonas: 860455825
El. paštas: bvbendruomenes@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Genadij Baranovič
http://www.baltojivoke.lt

N U O S T A T A I:

TIKSLAS: Populiarinti sporto šakas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų tarpe.

                       Išaiškinti stipriausius kolektyvus ir individualius nugalėtojus atskirose sporto šakose.

VIETA IR LAIKAS:

                    Šventė vyks 2013m. gegužės 04d. Šalčininkų raj. Baltosios Vokės gyvenvietėje.

PRADŽIA:

                    Žaidimai: pradžia -10.00 val. Bėgimai: estafetės startas – 11.00 val.;  10 km. – 12.00 val.

RENGĖJAI:

                    Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras, Šalčininkų raj. savivaldybės švietimo ir sporto skyrius, Šalčininkų Rajono Savivaldybės Sporto   Klubų Sąjunga, Kūno Kultūros Draugija „SOKÓŁ“

 

 

                                                              P R O G R A M A

1.BĖGIMŲ RUNGTYS:

                  Bėgimai vyks 11 amžiaus grupėse ir 2 grupėse kroso estafetės.

                  Estafetė I gr. (pagrindinės mok.): 4 berniukai (po 1 km) ir 4 mergaitės (po 0,5 km)                                     

                  Estafetė II gr. (gimnazijos, vidurinės mok.):  4 berniukai (po 1 km) ir 4 mergaitės (po 0,5 km)                                      

                  Berniukai ir mergaitės (iki 11 metų)           2003 ir jaunesni                      1 km.

                  Vaikinai ir merginos (17 ir jaunesni)         1996 ir jaunesni                       4 km.

                  Vaikinai ir merginos (19 ir jaunesni)         1994 ir jaunesni                      10 km.

                  Vyrai (20-39 metų)                                        1993-1974m.                             10 km.

                  Moterys (20-29 metų)                                  1993-1984m.                             10 km

                  Moterys (30-39 metų)                                  1983-1974m.                               10 km.

                  Veteranai ir veteranės (40-49 metų)         1973-1964m.                              10 km.

                  Veteranai ir veteranės (50-59 metų)        1963-1954m.                               10 km.

                  Veteranai ir veteranės (60-64 metų)        1953-1949m.                               10 km.

                  Veteranai ir veteranės (65-69 metų)        1948-1944m.                                10 km.

                  Veteranai ir veteranės (70 ir vyr.)             1943 ir vyresni                             10 km.

2. SVARSČIŲ KILNOJIMAS                                  24kg

 3. KREPŠINIS                                                          3X3

4. RANKŲ LENKIMAS                                           Moterys ir Vyrai

5. TINKLINIS                                                              3X3

6. RINGO                                                              

7. KULTŪRINĖ PROGRAMA

                   Meninių ir pramoginių kolektyvų pasirodymai. Žaidimai. Atrakcionai.                                                

 

REGISTRACIJA:

                   Varžybų dalyviai apie komandų dalyvavimą paraiškas turi pristatyti iki 2012 05 04.

                   Informacija: tel. 8 604 55825,El.p: baranovic@takas.lt

                   Registracija ir numerių išdavimas varžybų dieną nuo 10.00 iki 11.30 val.

                   Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis sutinka su varžybų sąlygomis, organizatoriai 

                   neatsako už bėgimo metu patirtas traumas, kiekvienas atsako už savo sveikatą

                   pasirašydamas registracijos lape. Už nepilnamečius dalyvius atsakingi mokytojai, komandų

                   vadovai, tėvai ar kiti vaikus ir paauglius  į varžybas lydėti įgalioti asmenys.

APDAVANOJIMAS:

Bėgimo ir atskirų sporto šakų nugalėtojai apdovanojami  medaliais, taurėmis, prizais. Specialūs prizai

bus įteikiami už trasos rekordą bei jauniausiam ir vyriausiam  dalyviui, įveikusiems 10 km nuotolį.

 
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

LEGENDA
...Seniai seniai vingiuoto Vokės upelio pakrantėse gyveno šešios laimės – seserys Vokės. Jos pakerėdavo, paviliodavo ne vieną jaunikaitį, klaidindavo apylinkių miškuose užtrukusį keleivį. Kai žvejai grįždavo namo su laimikiu, seserys Vokės sukeldavusios tokios bangas, jog valtelės apvirsdavusios vandenyje.

O laimių būta šešių, todėl apylinkėse ir atsirodo tiek daug gyvenviečių vienodais Vokės pavadinimais. Tai Baltosios Vokės miesto tipo gyvenvietė, Baltosios Vokės kaimas, du Juodosios Vokės viensėdžiai, Kauno Vokės, Trakų Vokės kaimai, taip pat Vokės geležinkelio stotelė.

...Nusibodo seserims toks gyvenimas ir nutarė jos laimės ieškoti. Išsiskirstė kaip jaunamartės po plačias apylinkes. Jauniausioji sesutė Vokė nubėgo toliausiai. Džiaugėsi laukų platybe, žaliais miškais kiek daug aplink paslaptingumo! Staiga išgirdo skubančio vandens šniokštimą.

- Nejaugi Vokė motinėlė kelią pastojo? – pagalvojo jaunėlė.

Ne, tai buvo sraunusis Merkys. Jis skubėjo, savo vandenis plukdė į gilų jį Nemunėlį. Sustojo jaunėlė jo bangų ošimo pasiklausyti, pavargusių kojų nusimazgoti, tyru vandenį atsigaivinti.

Apsižvalgė ir suprato, kad toliau niekur nebėgs laimės ieškoti. Suprato, kad čia jos naujieji namai. O kad prisiviliotų žmonių, parodė jiems paslėptus žemės turtus – durpes.
Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ