Adresas: Mokyklos 84
Radviliškio rajono savivaldybė, Baisogala
Telefonas: 868775564
El. paštas: vaitrega@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Rimantas Vaitkevičius
http://

Nepriklausoma žurnalistė, švietimo ir verslo konsultantė, aukštųjų mokyklų dėstytoja Lidija Laurinčiukienė yra žmogus, kurį pažinęs imi laikyti savu. Ji yra charizmatiška asmenybė ir kaip lektorė turi retą talentą – gyvenimiškais pavyzdžiais, šmaikščiu, vaizdingu kalbėjimu, net savo kūno kalba prikaustyti klausytojus, išlaikyti jų dėmesį, sudominti, priversti kiekvieną pamąstyti apie save, savo vidines galimybes ir apie savo vaidmenį socialinėje aplinkoje. Tokią Lidiją Laurinčiukienę pamatė ir išgirdo Baisogalos priestočio bendruomenės „Imantai“ nariai. Jos pranešimo tema buvo „Kaip susikalbėti?“ Kalbėta apie tai, kokios priežastys lemia komunikavimo problemas bendruomenėje. Klausytojai sutiko, kad nuomonių įvairovė sprendžiant bendruomenei svarbius klausimus yra natūralus dalykas, tad būtinos diskusijos, kad būtų surastas visiems priimtinas sprendimas. Buvo aptarti komunikuojant atsirandantys „spąstai“ – tai nenoras keisti nusistovėjusią tvarką, įpratimas viską vertinti pagal požiūrį „patinka-nepatinka“, perfekcionizmo siekimas, savivertės stoka arba priešingai – susireikšminimas ir kt. L. Laurinčiukienė įvardijo ir su klausytojais aptarė svarbiausius dalykus, kurie būtini norint tinkamai komunikuoti bendruomenėje. Susimąstyti vertė lektorės teiginys, kad kiekvienas turi daugiau galimybių nei jam pačiam atrodo ir jomis gali pasinaudoti, kad tai suvokęs žmogus turi imtis veiklos, o geri darbai, pavyzdžiai užkrečia, patraukia kitus. L. Laurinčiukienė kvietė kiekvieną vakarą apžvelgti dienos rezultatus, pamąstyti, kas nuveikta, ko išmokta, ką reikėtų keisti, ko siekti. Klausytojai kartu su lektore aptarė sėkmės laiptelius, prasidedančius teiginiu „Aš to nedarysiu“ ir užsibaigiančius galutiniu rezultatu:„Tai juk buvo taip paprasta“. Po paskaitos, kaip bendruomenėje įprasta, visi susibūrė prie arbatos puodelio. Vyko gyvas pašnekesys, buvo aptarinėjami bendruomenės nariams svarbūs klausimai, į kuriuos gauti kompetentingi lektorės atsakymai. Bendruomenės nariams išsiskirsčius, svečiams buvo aprodytos bendruomenės patalpos, papasakota apie šiaudų namo statybos technologiją, diskutuota bendruomenės veiklos klausimais. „Imantų“ bendruomenės inf.Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Baisogalos priestotis yra Baisogalos miestelio dalis, nutolusi nuo miestelio į rytus 1,7 km. Kadangi įsikūrė prie geležinkelio stoties (prie geležinkelio linijos Vilnius – Klaipėda), todėl ir vadinama priestočiu. Priestotyje yra parduotuvė, dvi stalių dirbtuvės, gyvena du stambūs ūkininkai. Yra dešimt neasfaltuotų, duobėtų gatvių. Nėra vandentiekio ir nuotėkų sistemos.
Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įregistruota 2010 metų lapkričio 12 dieną siekiant paskatinti žmones imtis veiklos, kad pagerėtų gyvenvietės infrastruktūra, kad būtų imtasi įvairių amatų, verslo. (Norą įkurti bendruomenę pareiškė priestočio gyventojai, susirinkę į kraštiečių šventę, vykusią 2010 metų liepos mėnesį.)Bendruomenės veiklos tikslas – stiprinant ir plečiant vidinę bei išorinę komunikacijas, sudaryti sąlygas verslo plėtrai, puoselėti aplinką, tobulinti esamą infrastruktūrą, ugdyti aktyvų, kūrybingą ir atsakingą žmogų. Pavadinimas „Imantai“ – nuo per Valatkonių mišką tekančio Imanto upelio.
Šiuo metu Baisogalos priestotyje gyvena per 300 žmonių, iš jų daugiau kaip 200 yra bendruomenės nariai. Bendruomenės valdybos pirmininkas yra Rimantas Vaitkevičius, valdybos nariai - Irena Bložienė ir Regina Vaitkevičienė. Didelį darbą dirba bendruomenės taryba, kurios nariai yra Vanda Šurkienė, Irena Radienė, Robertas Grigaitis, Artūras Adomaitis, Renata Sipavičienė, Rita Jurkuvienė, Dainius Vaitkevičius, Jūratė Visockienė, Eglė Jedinkienė, Agnė Vaitkevičienė,Juozas Brajis, Arūnas Marašinskas. Tarybai talkina gatvių seniūnai.
Per šešerius veiklos metus parašyta daug projektų. Projektinių lėšų suma per 350000 Lt (daugiau kaip 100 tūkstančių eurų). 2012 metais buvo įsigytas 290 kv. m griūvantis pastatas bendruomenės namams įrengti su 20 arų sklypu ir dviem palaikiais ūkiniais pastatais, o didžiausias bendruomenės rūpestis 2013-2014 metais buvo suremontuoti įsigytus bendruomenės namus ir įrengti amatų kiemelį. Parengtas bendruomenės namų teritorijos apželdinimo planas.
Bendruomenės namuose vyksta aerobikos, mezgimo užsiėmimai, įrengta kukli bibliotekėlė, organizuojama daug įvairių renginių. Vykdoma plati išorinė komunikacija: su Radviliškio rajono savivaldybe, Baisogalos seniūnija, policijos komisariatu, Baisogalos gimnazija, Baisogalos mokykla–darželiu, Caritu, Baisogalos parapijos bažnyčia, seniūnijos įmonėmis ir organizacijomis, kaimyninėmis bendruomenėmis, miškų urėdija, rajoninio laikraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija, Šiaulių TV. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su neįgaliųjų draugija, Radviliškio verslo ir informacijos mokykla, Policijos komisariatu.
Bendruomenė yra įsigijusi cukraus vatos ir kukurūzų spragėsių aparatus, prekiauja įvairių rajono švenčių metu. Iš projektinių lėšų įsigyta perinimo įranga, perinami ir parduodami vietinių veislių vištų jaunikliai.
Bendruomenė jau turi savo ženklą. 2012 metais pašventinta bendruomenės vėliava. Kasmet rengiamos jau tradicinėmis tapusios kraštiečių šventės, Kalėdų, Naujųjų metų, Užgavėnių, margučių ridenimo šventės. Ypač aktyviai dalyvaujama talkose „Darom“. Gyventojams Visuomenės sveikatos biuras rengia sveikatinimo užsiėmimus. Kasmet rengiami gražiausių sodybų konkursai, sukurtas ženklas gražiausiai sodybai pažymėti. Įrengta laikina krepšinio aikštelė. Nusausintos trys priestočio gatvės. Renkama medžiaga priestočio istorijai. Dalyvauta priestočio teritorijoje sodinant 3,5 hektarų ąžuolyną.
Bendruomenės žmonės labai aktyvūs, geranoriški, mielai dalyvauja bendruomenės renginiuose. Gyventojų dėka nuolat gražėja priestočio teritorija.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ