Adresas: Mokyklos 84
Radviliškio rajono savivaldybė, Baisogala
Telefonas: 868775564
El. paštas: vaitrega@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Rimantas Vaitkevičius
http://

Renginį pradėjęs bendruomenės pirmininkas Rimantas Vaitkevičius sakė esąs pažįstamas su Vaclovu nuo 1972 metų, kai abu dirbo tuometinėje Radviliškio MSMV, tačiau net neįtaręs, kad bendradarbis kuria eiles. Vaclovas prisipažino ilgą laiką nedrįsęs viešinti savo eilių. Apie jas žinojo tik žmona Rima, pirmoji jo poezijos skaitytoja, vertintoja ir kritikė, bei svainė Zita, į kurios nuomonę Vaclovas labiau įsiklausydavo. Po truputį eilių daugėjo, kol 2012 metais jos sugulė į knygelę „Užklystančios mintys“. Vaclovas pasakojo, kad rašydavo bemiegėmis naktimis, nes tada geriausia, anot jo, plaukia mintys. Minėjo, kad jam svarbi kokia nors užuomina, gyvenimo įvykis ar poelgis, visuomenės gyvenimo momentas. „Jei gera mintis į galvą neateina, eilės negimsta“, – teigė Vaclovas. Daug metų gyvenęs Pakiršinio kaime, kartu su kitais kolegomis darbavęsis Radviliškio MSMV, jis matė, kaip įstaiga augo, stiprėjo, kiek reikšmingų darbų atliko melioratoriai, ir skaudžiai išgyveno, kai 2000 metais Radviliškio melioracijos valdyba buvo likviduota. Savo eilėraštį „Neliko nieko“ jis baigia eilutėmis: Jau niekas nežino,/ Kuo kaimas gyvavo.../ Priminsiu trumpai –/ Jis laukus melioravo“. Bet Vaclovas turėjo sukaupęs daug faktinės medžiagos, gerai pažinojo daugumą buvusių darbuotojų, todėl ryžosi parašyti Radviliškio MSMV istoriją. Šioje knygelėje pateikti tuomet dirbusių įstaigos vadovų, specialistų prisiminimai, autoriaus komentarai, publikuojama daug Vaclovo sukauptų nuotraukų. Bet autorius jautė, kad knygelę reikia praplėsti, papildyti, todėl šiemet pasirodė naujas leidimas „Pakiršinys“ su prierašu: „Tai kaimas, kuriame ilgus metus plakė Radviliškio rajono melioracijos širdis“. Abu šie leidiniai – tai istoriniai liudijimai, kurie, jei ne Vaclovas, būtų negrįžtamai pradingę, nepalikdami jokio pėdsako. Reikia tikėtis, kad Baisogala kada nors atvers krašto muziejų, kuriame ras vietą ir Vaclovo Stulginsko prisiminimų bei eilių knygelės. O kol kas Vaclovas yra įkūręs muziejėlį savo namuose. Jis čia surinkęs gausią muzikos instrumentų ir radijo aparatų kolekciją, o kambario sienos nukabinėtos diplomais ir pagyrimo bei padėkos raštais už ilgametę jo, kaip dūdų orkestro vadovo, veiklą. Ir šiandien Vaclovas nepaleidžia iš rankų muzikos instrumentų – jis yra dažnas „Imantų“ bendruomenės renginių dalyvis, o gegužės mėnesį inicijavo Baisogalos priestotyje Gatvės muzikos dienos programą. Dar viena šio žmogaus veiklos kryptis – kūrybiniai darbai iš metalo ir iš medžio. Nebenaudojami, žmonėms nebereikalingi išmesti daiktai jo perdirbami, pritaikomi buityje ar papuošimams ir ima gyventi savo antrąjį gyvenimą. Savo darbus Vaclovas išdovanoja, „Imantuose“ prieš porą metų buvo surengta jo dirbinių paroda. Iš šįkart į renginį jis atsivežė mažą darbų parodėlę. Vaclovas ir jo žmona Rima paskaitė eilių. Bendruomenės pirmininkas padėkojo Vaclovui Stulginskui už jo gražias iniciatyvas, už paramą bendruomenei. Bendruomenės narė Rita Jurkuvienė įteikė savo pačios sukurtą vainiką. Renginio pabaigoje visi susibūrė prieš bendruomenės namus, kur jaukiai švietė priestočio vaikų ir suaugusiųjų išdrožtos moliūgų galvutės. Regina Vaitkevičienė Nuotr. Ritos Jurkuvienės ir Ievos VaitkevičiūtėsJūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Baisogalos priestotis yra Baisogalos miestelio dalis, nutolusi nuo miestelio į rytus 1,7 km. Kadangi įsikūrė prie geležinkelio stoties (prie geležinkelio linijos Vilnius – Klaipėda), todėl ir vadinama priestočiu. Priestotyje yra parduotuvė, dvi stalių dirbtuvės, gyvena du stambūs ūkininkai. Yra dešimt neasfaltuotų, duobėtų gatvių. Nėra vandentiekio ir nuotėkų sistemos.
Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įregistruota 2010 metų lapkričio 12 dieną siekiant paskatinti žmones imtis veiklos, kad pagerėtų gyvenvietės infrastruktūra, kad būtų imtasi įvairių amatų, verslo. (Norą įkurti bendruomenę pareiškė priestočio gyventojai, susirinkę į kraštiečių šventę, vykusią 2010 metų liepos mėnesį.)Bendruomenės veiklos tikslas – stiprinant ir plečiant vidinę bei išorinę komunikacijas, sudaryti sąlygas verslo plėtrai, puoselėti aplinką, tobulinti esamą infrastruktūrą, ugdyti aktyvų, kūrybingą ir atsakingą žmogų. Pavadinimas „Imantai“ – nuo per Valatkonių mišką tekančio Imanto upelio.
Šiuo metu Baisogalos priestotyje gyvena per 300 žmonių, iš jų daugiau kaip 200 yra bendruomenės nariai. Bendruomenės valdybos pirmininkas yra Rimantas Vaitkevičius, valdybos nariai - Irena Bložienė ir Regina Vaitkevičienė. Didelį darbą dirba bendruomenės taryba, kurios nariai yra Vanda Šurkienė, Irena Radienė, Robertas Grigaitis, Artūras Adomaitis, Renata Sipavičienė, Rita Jurkuvienė, Dainius Vaitkevičius, Jūratė Visockienė, Eglė Jedinkienė, Agnė Vaitkevičienė,Juozas Brajis, Arūnas Marašinskas. Tarybai talkina gatvių seniūnai.
Per šešerius veiklos metus parašyta daug projektų. Projektinių lėšų suma per 350000 Lt (daugiau kaip 100 tūkstančių eurų). 2012 metais buvo įsigytas 290 kv. m griūvantis pastatas bendruomenės namams įrengti su 20 arų sklypu ir dviem palaikiais ūkiniais pastatais, o didžiausias bendruomenės rūpestis 2013-2014 metais buvo suremontuoti įsigytus bendruomenės namus ir įrengti amatų kiemelį. Parengtas bendruomenės namų teritorijos apželdinimo planas.
Bendruomenės namuose vyksta aerobikos, mezgimo užsiėmimai, įrengta kukli bibliotekėlė, organizuojama daug įvairių renginių. Vykdoma plati išorinė komunikacija: su Radviliškio rajono savivaldybe, Baisogalos seniūnija, policijos komisariatu, Baisogalos gimnazija, Baisogalos mokykla–darželiu, Caritu, Baisogalos parapijos bažnyčia, seniūnijos įmonėmis ir organizacijomis, kaimyninėmis bendruomenėmis, miškų urėdija, rajoninio laikraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija, Šiaulių TV. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su neįgaliųjų draugija, Radviliškio verslo ir informacijos mokykla, Policijos komisariatu.
Bendruomenė yra įsigijusi cukraus vatos ir kukurūzų spragėsių aparatus, prekiauja įvairių rajono švenčių metu. Iš projektinių lėšų įsigyta perinimo įranga, perinami ir parduodami vietinių veislių vištų jaunikliai.
Bendruomenė jau turi savo ženklą. 2012 metais pašventinta bendruomenės vėliava. Kasmet rengiamos jau tradicinėmis tapusios kraštiečių šventės, Kalėdų, Naujųjų metų, Užgavėnių, margučių ridenimo šventės. Ypač aktyviai dalyvaujama talkose „Darom“. Gyventojams Visuomenės sveikatos biuras rengia sveikatinimo užsiėmimus. Kasmet rengiami gražiausių sodybų konkursai, sukurtas ženklas gražiausiai sodybai pažymėti. Įrengta laikina krepšinio aikštelė. Nusausintos trys priestočio gatvės. Renkama medžiaga priestočio istorijai. Dalyvauta priestočio teritorijoje sodinant 3,5 hektarų ąžuolyną.
Bendruomenės žmonės labai aktyvūs, geranoriški, mielai dalyvauja bendruomenės renginiuose. Gyventojų dėka nuolat gražėja priestočio teritorija.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ