Adresas: Mokyklos 84
Radviliškio rajono savivaldybė, Baisogala
Telefonas: 868775564
El. paštas: vaitrega@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Rimantas Vaitkevičius
http://

Dalyvių buvo gausu Bendruomenės šventėse visada būna gausu dalyvių. Iš šįkart susirinko apie 200 žmonių. Šventę savo apsilankymu pagerbė Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas, Radviliškio rajono savivaldybės Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjas Vytautas Simelis, Baisogalos parapijos klebonas Arūnas Urbelis. Renginio dalyviams koncertavo pakruojiškis Egidijus Impolis, kuris grojo lietuvių liaudies instrumentu skrabalais, dainavo estradines dainas. Elektriniu smuiku grojo Rolandas Sereika. Daug džiaugsmo susirinkusiesiems padarė netikėta improvizacija – Radviliškio muzikos mokyklos Baisogalos 5 klasės mokinė Iveta Buniūtė (elektrinis smuikas), Rolandas Sereika (mušamieji) ir Egidijus Impolis (gitara) pagrojo tango. Nors buvo pats šventės įkarštis, šokėjai nustojo šokti ir sužavėti klausėsi muzikos Ąžuolo lapų vainiku pagerbtas bendruomenės narys, sunkiaatletis, neįgaliųjų sporto atstovas Laurynas Šaulis, tapęs pasaulio čempionu. Bendruomenei knygą „Dniepru per Ukrainą – vertingą atminimo dovaną – įteikė tolimų tikslinių kelionių motociklu mėgėjas Dainius Šalucha. Jis taip pat pagerbtas ąžuolo lapų vainiku. Šventę pagerbė baikeriai Keletą metų iš eilės bendruomenę džiugino parašiutininkai, iš lėktuvo nusileisdami parašiutais su Europos Sąjungos, Lietuvos ir „Imantų“ bendruomenės vėliavomis. Šiemet šventės pradžią papuošė baikerių paradas. ROAD BEARS MC klubo nariai bei keli nepriklausomi motociklininkai su Europos Sąjungos, Lietuvos bei bendruomenės vėliavomis apsuko kelis ratus Baisogalos miestelio gatvėmis ir, atvažiavę į priestotį, išsirikiavo bendruomenės krepšinio aikštelėje. Jie įtvirtino vėliavas specialiai paruoštuose stovuose, išsirikiavo, ir šventė prasidėjo. Buvo sugiedoti Lietuvos ir bendruomenės himnai. Baikeriams buvo padėkota už pilietinę iniciatyvą – simbolika įprasminti bendruomenės šventę. Žodis buvo suteiktas bendruomenės pirmininkui Rimantui Vaitkevičiui, kuris pasveikino renginio dalyvius ir palinkėjo gražaus pasibuvimo drauge. Seimo narys Aurimas Gaidžiūnas įteikė bendruomenės pirmininkui istorinę Lietuvos vėliavą. Sveikinimo žodį renginio dalyviams tarė Baisogalos parapijos klebonas Arūnas Urbelis. Atidengta atminimo lenta Bendruomenė jau seniai svarstė klausimą dėl buvusios Baisogalos priestočio pradinės mokyklos mokytojos Elenos Kasakaitytės atminimo įamžinimo. Elena Kasakaitytė, dirbusi priestočio pradinėje mokykloje 1941-1948 metais, buvo ne tik gera specialistė, puikiai paruošdavusi mokinius, bet ir aktyvi visuomenininkė, 1941 metų sukilimo dalyvė, šaulė, partizanų rėmėja. Radviliškio rajono savivaldybės paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjas Vytautas Simelis parėmė bendruomenės iniciatyvą įamžinti mokytojos atminimą ir pasirūpino atminimo lenta. Apie mokytojos gyvenimą ir veiklą papasakojo Regina Vaitkevičienė, atminimo lentą atidengė renginio svečiai: Vytautas Simelis, Aurimas Gaidžiūnas ir Arūnas Urbelis. Vytautui Simeliui įteiktas padėkos raštas už vertingą paramą saugant ir puoselėjant vietos kultūros paveldą, už aktyvų, nuoširdų bendradarbiavimą siekiant įgyvendinti „Imantams“ ir visai visuomenei svarbius paveldosaugos tikslus. Padėkos raštu apdovanota mokytojos kapą naujosiose Baisogalos kapinėse prižiūrinti imantiškė Rita Jurkuvienė. Padėkota ir dabartiniams pastato šeimininkams Lilijai ir Koliai Dorošenkams, sutikusiems pritvirtinti atminimo lentą prie jų namo sienos. Veikė piešinių paroda Šventės dalyviai buvo kviečiami renginio metu apžiūrėti bendruomenės namų salėje vykstančią vaikų piešinių parodą „Piešiame tėviškę“. Jau keleri metai, kai tarp Baisogalos gimnazijos ir bendruomenės yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis, tad bendruomenei mielai talkino gimnazijos dailės mokytoja Audronė Kudžmaitė, kuri ir parengė šią parodą. Parodos piešiniuose užfiksuoti Baisogalos pasididžiavimo – Komaro dvaro vaizdai. Renginio dalyviai aktyviai dalyvavo renkant jiems labiausiai patikusius darbus, kurių autoriai gaus atminimo dovanėles. Padėkota už bendruomenei reikšmingą veiklą Bendruomenė padėkos raštu ir gėlėmis įvertino mojavų giedotojus, kurie jau ketverius metus iš eilės bendruomenės namuose rengia gegužines pamaldas, o paskutinius dvejus metus jau rengė ir birželines pamaldas. Jiems padėkota už pagarbą tautos tradicijoms ir pastangas jas išsaugoti. Susirinkusieji dėkojo kasmetinių tautodailės parodų dalyvėms Zofijai Grigaitienei, Jūratei Visockienei ir Zenei Krasauskienei už tautodailės tradicijų puoselėjimą, už išradingumą ir kūrybiškumą, už „Imantų“ vardo garsinimą. Dovanos buvo įteiktos bendruomenės ilgaamžiams: Zofijai Grigaitienei, Silvinui Kazlauskui, Felicijai Šaluchienei, Stasei Jatužienei, Bronei Marašinskienei, Vandai Venclovienei, Albinui Stankevičiui, Bronei Žundienei, Zitai Salygienei, švenčiantiems 70, 75, 80 ir 85 metų sukaktis. Sigita Kazincienė paskelbė gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkus. Jau daug metų šioje srityje neprilygstama Vidos ir Virginijaus Žukų šeimos sodyba. Jos šeimininkai kelis kartus yra tapę rajoninių apžiūrų prizininkais. Jiems dėkota už tai, kad savo aplinkoje siekia sukurti tobulą grožį, už tai, kad jų rankų ir širdžių šiluma kuria stebuklą, kuris jaudina ir džiugina. Šie žmonės įrodė, kad vaizduotei ir kūrybiškumui nėra ribų. Onutei Radienei ir Žygimantui Jurkui įteikti padėkos raštai už pilietinę iniciatyvą – kasmetinę veiklą puošiant ir tvarkant bendruomenės viešąsias erdves, už geranoriškumą, už pastangas prisidėti prie bendruomenės įvaizdžio kūrimo. Bendradarbiavimo partnerei, Radviliškio krašto žmonių su negalia sąjungos Baisogalos skyriaus koordinatorei Vandai Kazickienei įteiktas padėkos raštas už prasmingą bendradarbiavimą. Bendruomenės bičiuliui, buvusiam Pakiršinio dūdų orkestro vadovuiVaclovui Stulginskui įteiktas padėkos raštas už dovanas, padedančias kurti bendruomenės įvaizdį, už netikėtas malonias staigmenas. Renatai Radinienei padėkota už skanius pyragus, kepamus kiekvienam bendruomenės renginiui. Renginio metu vyko loterija, kurios laimėtojams prizus paruošė kavinė „Pas Zitą“, individuali įmonė „Staliaus pastogė“ ir Ieva Vaitkevičiūtė. Mažieji renginio dalyviai džiaugėsi batutu, o ypač dviem personažais – klouniukėmis, kurios su jais žaidė ir piešė. Sporto rungčių įvairovė Viso renginio metu vyko sporto rungtys, kuriose gausiai dalyvavo ir vyrai, ir moterys – per 100 dalyvių. Tai šaudymas, vinies kalimas, pusiausvyros rungtis, smiginis, padangos ridenimas, sunkvežimio traukimas, svarsčio kėlimas, baudų metimas ir kt. Vien šaudymo varžybose dalyvavo 25 dalyviai. Rungtis suorganizavo bendruomenės nariai Dainius Vaitkevičius ir Arūnas Marašinskas. Nugalėtojai buvo apdovanoti prizais. Apie pusiaunaktį graži šventė baigėsi. Joje susitikta, bendrauta, pasidžiaugta bendruomenės pasiekimais, išgirsta apie rūpesčius ir ateities tikslus. Tikriausiai suvokta: kai gauni,– prisipildo delnai, kai daliniesi, – prisipildo širdis. Tikėtina, kad, anot A.Čechovo, noras tarnauti bendram labui bus visų bendruomenininkų sielos reikmė, asmeninės laimės sąlyga. Regina Vaitkevičienė Foto Rimanto VaitkevičiausJūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Baisogalos priestotis yra Baisogalos miestelio dalis, nutolusi nuo miestelio į rytus 1,7 km. Kadangi įsikūrė prie geležinkelio stoties (prie geležinkelio linijos Vilnius – Klaipėda), todėl ir vadinama priestočiu. Priestotyje yra parduotuvė, dvi stalių dirbtuvės, gyvena du stambūs ūkininkai. Yra dešimt neasfaltuotų, duobėtų gatvių. Nėra vandentiekio ir nuotėkų sistemos.
Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įregistruota 2010 metų lapkričio 12 dieną siekiant paskatinti žmones imtis veiklos, kad pagerėtų gyvenvietės infrastruktūra, kad būtų imtasi įvairių amatų, verslo. (Norą įkurti bendruomenę pareiškė priestočio gyventojai, susirinkę į kraštiečių šventę, vykusią 2010 metų liepos mėnesį.)Bendruomenės veiklos tikslas – stiprinant ir plečiant vidinę bei išorinę komunikacijas, sudaryti sąlygas verslo plėtrai, puoselėti aplinką, tobulinti esamą infrastruktūrą, ugdyti aktyvų, kūrybingą ir atsakingą žmogų. Pavadinimas „Imantai“ – nuo per Valatkonių mišką tekančio Imanto upelio.
Šiuo metu Baisogalos priestotyje gyvena per 300 žmonių, iš jų daugiau kaip 200 yra bendruomenės nariai. Bendruomenės valdybos pirmininkas yra Rimantas Vaitkevičius, valdybos nariai - Irena Bložienė ir Regina Vaitkevičienė. Didelį darbą dirba bendruomenės taryba, kurios nariai yra Vanda Šurkienė, Irena Radienė, Robertas Grigaitis, Artūras Adomaitis, Renata Sipavičienė, Rita Jurkuvienė, Dainius Vaitkevičius, Jūratė Visockienė, Eglė Jedinkienė, Agnė Vaitkevičienė,Juozas Brajis, Arūnas Marašinskas. Tarybai talkina gatvių seniūnai.
Per šešerius veiklos metus parašyta daug projektų. Projektinių lėšų suma per 350000 Lt (daugiau kaip 100 tūkstančių eurų). 2012 metais buvo įsigytas 290 kv. m griūvantis pastatas bendruomenės namams įrengti su 20 arų sklypu ir dviem palaikiais ūkiniais pastatais, o didžiausias bendruomenės rūpestis 2013-2014 metais buvo suremontuoti įsigytus bendruomenės namus ir įrengti amatų kiemelį. Parengtas bendruomenės namų teritorijos apželdinimo planas.
Bendruomenės namuose vyksta aerobikos, mezgimo užsiėmimai, įrengta kukli bibliotekėlė, organizuojama daug įvairių renginių. Vykdoma plati išorinė komunikacija: su Radviliškio rajono savivaldybe, Baisogalos seniūnija, policijos komisariatu, Baisogalos gimnazija, Baisogalos mokykla–darželiu, Caritu, Baisogalos parapijos bažnyčia, seniūnijos įmonėmis ir organizacijomis, kaimyninėmis bendruomenėmis, miškų urėdija, rajoninio laikraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija, Šiaulių TV. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su neįgaliųjų draugija, Radviliškio verslo ir informacijos mokykla, Policijos komisariatu.
Bendruomenė yra įsigijusi cukraus vatos ir kukurūzų spragėsių aparatus, prekiauja įvairių rajono švenčių metu. Iš projektinių lėšų įsigyta perinimo įranga, perinami ir parduodami vietinių veislių vištų jaunikliai.
Bendruomenė jau turi savo ženklą. 2012 metais pašventinta bendruomenės vėliava. Kasmet rengiamos jau tradicinėmis tapusios kraštiečių šventės, Kalėdų, Naujųjų metų, Užgavėnių, margučių ridenimo šventės. Ypač aktyviai dalyvaujama talkose „Darom“. Gyventojams Visuomenės sveikatos biuras rengia sveikatinimo užsiėmimus. Kasmet rengiami gražiausių sodybų konkursai, sukurtas ženklas gražiausiai sodybai pažymėti. Įrengta laikina krepšinio aikštelė. Nusausintos trys priestočio gatvės. Renkama medžiaga priestočio istorijai. Dalyvauta priestočio teritorijoje sodinant 3,5 hektarų ąžuolyną.
Bendruomenės žmonės labai aktyvūs, geranoriški, mielai dalyvauja bendruomenės renginiuose. Gyventojų dėka nuolat gražėja priestočio teritorija.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ