Adresas: Mokyklos 84
Radviliškio rajono savivaldybė, Baisogala
Telefonas: 868775564
El. paštas: vaitrega@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Rimantas Vaitkevičius
http://

2019 m. spalio 1 dieną Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ pasirašė paramos sutartį su Radviliškio rajono savivaldybės administracija dėl paramos projektui įgyvendinti. Projekto bendras tikslas – verslumo idėjų paieška ir vadybos sugebėjimų tobulinimas. Tikslai: skatinti žmones aktyviau veikti socialinėje srityje, plėsti jų istorinį, kultūrinį akiratį, pažintinius interesus. Numatytiems projekto tikslams pasiekti surengta išvyka į Ignalinos rajone esančią verslią „Paukščių kaimo“ bendruomenę verslumo idėjų paieškos ir vadybos gebėjimų tobulinimo klausimais. Dalyvauta 3 val. trukmės edukacinėje programoje, siekiant pritaikyti sėkmingo verslo pavyzdį savo bendruomenėje. Be to, ekskursijos dalyviai susipažino su Aukštaitijos krašto vietovių istorine praeitimi, aplankė žymiausias vietoves, plėtė savo kultūrinį akiratį. Bendruomenė kolektyviai tenkino narių socialinius, kultūrinius poreikius, sprendė daugumai bendruomenės narių aktualias problemas, tarp jų vieną svarbiausių – užimtumo problemą. Kokybiniai projektinės veiklos pokyčiai – kaimo žmonių būrimas, informuotumo lygio kėlimas, krašto žmonių darbinio potencialo išnaudojimas, laisvalaikio turtinimas ir įvairinimas, išorinių ryšių užmezgimas ir palaikymas ir kt. Įgyvendindama projektą, bendruomenė nesiekė jokių privačių interesų tenkinimo, teikiamas projektas negeneravo jokių pajamų ir buvo pelno nesiekiantis. „Imantai“ vykdė visuomeninę naudą teikiančią veiklą, sukuriančią pridėtinę socialinę vertę, kadangi bendruomenės namai veikia socialinės apsaugos, kultūros, švietimo srityse ir jo veiklos tikslai yra spręsti kaimo socialines ir laisvalaikio, užimtumo problemas, spręsti socialiai pažeidžiamų asmenų problemas, organizuoti kultūros, švietimo bei kitus įvairius renginius, propaguoti pilietiškumo nuostatas. Baisogalos priestočio bendruomenės „Imantai“ informacijaJūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Baisogalos priestotis yra Baisogalos miestelio dalis, nutolusi nuo miestelio į rytus 1,7 km. Kadangi įsikūrė prie geležinkelio stoties (prie geležinkelio linijos Vilnius – Klaipėda), todėl ir vadinama priestočiu. Priestotyje yra parduotuvė, dvi stalių dirbtuvės, gyvena du stambūs ūkininkai. Yra dešimt neasfaltuotų, duobėtų gatvių. Nėra vandentiekio ir nuotėkų sistemos.
Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įregistruota 2010 metų lapkričio 12 dieną siekiant paskatinti žmones imtis veiklos, kad pagerėtų gyvenvietės infrastruktūra, kad būtų imtasi įvairių amatų, verslo. (Norą įkurti bendruomenę pareiškė priestočio gyventojai, susirinkę į kraštiečių šventę, vykusią 2010 metų liepos mėnesį.)Bendruomenės veiklos tikslas – stiprinant ir plečiant vidinę bei išorinę komunikacijas, sudaryti sąlygas verslo plėtrai, puoselėti aplinką, tobulinti esamą infrastruktūrą, ugdyti aktyvų, kūrybingą ir atsakingą žmogų. Pavadinimas „Imantai“ – nuo per Valatkonių mišką tekančio Imanto upelio.
Šiuo metu Baisogalos priestotyje gyvena per 300 žmonių, iš jų daugiau kaip 200 yra bendruomenės nariai. Bendruomenės valdybos pirmininkas yra Rimantas Vaitkevičius, valdybos nariai - Irena Bložienė ir Regina Vaitkevičienė. Didelį darbą dirba bendruomenės taryba, kurios nariai yra Vanda Šurkienė, Irena Radienė, Robertas Grigaitis, Artūras Adomaitis, Renata Sipavičienė, Rita Jurkuvienė, Dainius Vaitkevičius, Jūratė Visockienė, Eglė Jedinkienė, Agnė Vaitkevičienė,Juozas Brajis, Arūnas Marašinskas. Tarybai talkina gatvių seniūnai.
Per šešerius veiklos metus parašyta daug projektų. Projektinių lėšų suma per 350000 Lt (daugiau kaip 100 tūkstančių eurų). 2012 metais buvo įsigytas 290 kv. m griūvantis pastatas bendruomenės namams įrengti su 20 arų sklypu ir dviem palaikiais ūkiniais pastatais, o didžiausias bendruomenės rūpestis 2013-2014 metais buvo suremontuoti įsigytus bendruomenės namus ir įrengti amatų kiemelį. Parengtas bendruomenės namų teritorijos apželdinimo planas.
Bendruomenės namuose vyksta aerobikos, mezgimo užsiėmimai, įrengta kukli bibliotekėlė, organizuojama daug įvairių renginių. Vykdoma plati išorinė komunikacija: su Radviliškio rajono savivaldybe, Baisogalos seniūnija, policijos komisariatu, Baisogalos gimnazija, Baisogalos mokykla–darželiu, Caritu, Baisogalos parapijos bažnyčia, seniūnijos įmonėmis ir organizacijomis, kaimyninėmis bendruomenėmis, miškų urėdija, rajoninio laikraščio „Radviliškio kraštas“ redakcija, Šiaulių TV. Sudarytos bendradarbiavimo sutartys su neįgaliųjų draugija, Radviliškio verslo ir informacijos mokykla, Policijos komisariatu.
Bendruomenė yra įsigijusi cukraus vatos ir kukurūzų spragėsių aparatus, prekiauja įvairių rajono švenčių metu. Iš projektinių lėšų įsigyta perinimo įranga, perinami ir parduodami vietinių veislių vištų jaunikliai.
Bendruomenė jau turi savo ženklą. 2012 metais pašventinta bendruomenės vėliava. Kasmet rengiamos jau tradicinėmis tapusios kraštiečių šventės, Kalėdų, Naujųjų metų, Užgavėnių, margučių ridenimo šventės. Ypač aktyviai dalyvaujama talkose „Darom“. Gyventojams Visuomenės sveikatos biuras rengia sveikatinimo užsiėmimus. Kasmet rengiami gražiausių sodybų konkursai, sukurtas ženklas gražiausiai sodybai pažymėti. Įrengta laikina krepšinio aikštelė. Nusausintos trys priestočio gatvės. Renkama medžiaga priestočio istorijai. Dalyvauta priestočio teritorijoje sodinant 3,5 hektarų ąžuolyną.
Bendruomenės žmonės labai aktyvūs, geranoriški, mielai dalyvauja bendruomenės renginiuose. Gyventojų dėka nuolat gražėja priestočio teritorija.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ