Adresas: Žeimenos g. 3
Švenčionių rajono savivaldybė, Pabradė
Telefonas: +37065252651
El. paštas: pabrade.domus@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Vaclovas Jasudas
http://pabradedomus.lt

        Gražią birželio devynioliktosios pavakarę „Domus“ bendruomenė su artimaisiais bei pažystamais po darbo skubėjo ne namo, o į Jukiškę pas Juozapą Jakštą- meno kūrėją- „pasikalbėti“ su skulptoriaus ąžuolais. 

        Pasukę keliuku į skulptoriaus sodybą, netrukus pamatėme besišypsantį ir mojantį mums patį šeimininką. Pažintį su menininko darbais pradėjome nuo kovotojams, žuvusiems už Tėvynės laisvę, paminklo. Juozapas supažindino mus ir su skulptūromis esančiomis lauke bei prie Šv. Eucharistijos ekumeninės koplyčios. Koplyčią jis pastatė laisvu laiku nuo darbo savo sode, savo lėšomis Krikščionybės 2000 m. jubiliejui piktavalių sudeginto kluono vietoje.

Pirmame koplyčios aukšte yra autoriaus mylimiausios mamos skulptūra, daug kitų skulptūrų. Apžiūrėję ir išklausę menininko darbų kūrimo istorijos, kūrimo paskirtį, pakilome į antrą koplyčios aukštą, skirtą maldai. Tai savotiška šventų švenčiausia patalpa, kurioje yra Kristaus skulptūrėlė, žemiau- altorius. Žavėjomės Juozapo skulptūrine ornamentika tarsi lyrine poezija- paprasta, gilia, gyvybinga. Iš visų darbų trykšte trykšta dvasinė šiluma, nuoširdumas, meilė, pagarba viskam: ir žmogui, ir darbui, ir Dievui, ir apskritai- pasauliui.

Bendruomenės pirmininkui pasiūlius, mes irgi ruošėmės susitikimui, su gerb. J. Jakštu. Kelionėje Irena Cicėnienė parodė V. Striužo parengtą ir išleistą apie menininką knygą „Ąžuolų kalbėjimas Lietuvai“. Trumpai supažindino su jo biografija, asmenybe, kūryba, politine, visuomenine veikla, dalyvavimu kūrybinėse stovyklose, parodose, apdovanojimais. O jau koplyčioje ji padeklamavo iš Justino Marcinkevičiaus poemos „Kraujas ir pelenai“ apie Daunienę ištrauką, kurią skyrė autoriaus motinai. Sugiedojome giesmę „Panis Angelicus“. Baigėme savo programėlę Maironio eilėraščiu „Viltis“.

Svečiavimosi pabaigoje bendruomenės nariai pasirašė atsiliepimo knygoje ir nuoširdžiai padėkojo menininkui J.Jakštui už tai, ką pamatė, sužinojo, už patirtus, viešint pas jį, malonius išgyvenimus, lydėjusią mus visąlaik dvasinę šilumą, geranoriškumą, pakilią nuotaiką, įteikė gėlių ir skulptūros „Lopšinė našlaitėliui“, esančios Pabradės socialinės globos namuose nuotrauką.

Dėkojame „Domus“ bendruomenei, „Intersurgical“ įstaigos direktoriui už suteiktą galimybę įdomiai ir turiningai pailsėti.

 

„Domus“ bendruomenės svečias Irena Cicėniene

„Domus“ bendruomenės narė Vida Cicėninė
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Jau seniai visiems žinoma, kad „vienas lauke ne karys“, „kur du stos – daugiau padarys“, o kas jeigu kartu imtų veikti ne du ir ne trys, bet dar didesnė grupė žmonių? Ši idėja - suburti bendrai veiklai Pabradės gyventojus - iškilo supratus, kad tik veikdami kartu galėsime spręsti iškylančias problemas. Taip atsirado poreikis kurti miesto bendruomenę.

Pabradės miesto bendruomenė „Domus“ įregistruota Juridinių asmenų registre 2003 metais kovo 19 d. Tai visuomeninė, nepelno siekianti organizacija, kuri padeda gyventojams spręsti iškilusias problemas, skatina gabius ir iniciatyvius žmones įgyvendinti perspektyvius projektus, Bendruomenė „Domus“, siekia suburti kuo daugiau aktyvių, Pabradės miestui neabejingų žmonių, pasiryžusių drauge darbuotis mūsų miesto labui.

Pirmaisiais metais bendruomenė jungė vos penkis narius, o šiandien jų turime jau keliasdešimt. Artimiausi mūsų tikslai – visuomenės dalyvavimas miesto viešųjų erdvių tvarkyme, domėjimasis miesto istorija, įnešti savo indėlį į miesto turizmo infrastruktūros sukūrimą, turizmo propagavimas. Prasideda bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis rajono bendruomenėmis. Tikimės, kad perimsime gerąją patirtį ir veiksime kartu.

Pirmieji žingsniai kaip visada nėra lengvi, tačiau po truputį į mūsų veiklą įsitraukiant vis daugiau žmonių, viliamės, kad nuveiktų darbų padaugės.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ