Adresas: Smėlynės kaimas, Troškūnų seniūnija, Anykščių rajonas
Anykščių rajono savivaldybė, Troškūnai
Telefonas: 861458926
El. paštas: karturatas@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Jolita Gečienė

Troškūnuose, Nepriklausomybės a.10 įsikūrė Asociacija „Kartų ratas“. Patalpas asociacijai pagal panaudos sutartį neribotam laikotarpiui perdavė panaudos davėjas -  Troškūnų Švč. Trejybės parapija. 

Asociacija „Kartų ratas“ sukurta pačių gyventojų iniciatyva ir telkia narius bendrai veiklai. Čia gyventojai susitinka su bendraminčiais, o palaikydami vieni kitus, supranta, kad yra ne vieni.

Asociacijos nariai drąsiai kelia tikslus ir siekia jų, juk tik vieninga bendruomenė gali pasiekti bendrų tikslų. Juk bendruomenė – tai žmonės, turintys bendrus interesus, susijusius su jų būties aspektais. Bendruomenė yra ten, kur tarp žmonių vyksta glaudus bendravimas, kur patiriamas bendrumo jausmas.
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Asociacija ,,Kartų ratas'' įregistruota 2011-11-14 ir yra savarankiška, savanoriška visuomeninė, nepelno organizacija, savanoriškas gyventojų susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti.

Asociacijos pirmininkė Nerija Damauskienė

Asociacijos steigėjai : Jolita Gečienė, Nerija Damauskienė ir Danutė Deresevičienė.

Asociacijos buhalterė – Violeta Pukenienė

Asociacijos tarybos nariai :

Jolita Gečienė, Nerija Damauskienė, Danutė Deresevičienė, Violeta Pukenienė, Laimė Klimavičienė, Rita Genovaitė Kaunietienė, Judita Kontrimavičienė.

Šiuo metu asociacijoje registruoti 34 nariai

Organizacija savo veiklą orientuoja į Asociacijos narių mokymą, saviraiškos tobulinimą: organizuoja įvairius renginius, kursus, temines parodas, konferencijas, seminarus bei kitus mokymus, darbo grupes, įvairius profesinius konkursus.

Siekiant plėsti ir skatinti partnerystę ir bendradarbiavimo kryptis socialinėje, švietimo, užimtumo, kultūros ir meno srityse, dalintis informacija ir darbo patirtimi, dalyvauti ir būti partneriais rengiamuose projektuose, bendrai vykdyti programas panaudojant nacionalinę, Europos Sąjungos bei kitą paramą Asociacija „Kartų ratas“ bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ