Adresas: Taujėnai, Ukmergės rajonas
Ukmergės rajono savivaldybė, Taujėnai
Telefonas: 834045455
El. paštas: gzukauskiene@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Gražina Žukauskienė
http://taujenai.lt

Liepos 2 d. Taujėnų mėgėjų teatras ,,Bičiuliai“ dalyvavo respublikiniame teatrų festivalyje „Karosynė - 2011", kuris vyko  kompozitoriaus J. Karoso sodyboje Spraguičio kaime (Anykščių r.), o jį organizavo Leliūnų (Utenos r.) kultūros centras.

Spraguičio kaime, tarp Leliūnų-Gaidamiškių ir Leliūnų-Trumbatiškio kelių, yra paminklinė vieta - Juozo ir Vytauto Karosų gimtoji sodyba. Festivalis vyko atstatytuose sodybos pastatuose (dviejų galų pirkia, svirnas, tvartas ir kluonas). Dalyvavo mėgėjų teatrai iš Utenos, Viešintų (Anykščių r.), Livani (Latvija). Spektaklį parodė ir patys leliūniečiai.

Taujėniškiai žiūrovams parodė vaidinimą - Daivos Čepauskaitės ,,Pupas“, kuriame vaidino Ona Krikštaponienė ir Vidmantas Krikštaponis, režisierė Laima Jančiauskaitė. Spektaklis šiltai sutiktas žiūrovų. Alfonso vaidmens atlikėjas Vidmantas Krikštaponis pelnė geriausio vyro vaidmens nominaciją.

Šventės dalyviams ir svečiams buvo organizuota ekskursija į Vytauto Valiušio keramikos muziejų Leliūnuose. Muziejus atidarytas 2001 m. buvusios Leliūnų mokyklos antrame aukšte.
Muziejaus įkūrimo iniciatorius – menininkas ir verslininkas Vytautas Valiušis.
Muziejuje įrengta edukacinė klasė, parodų ir konferencijų salės, rengiamos ekspozicijos.
Muziejaus rinkinyje sukaupti senosios ir naujosios keramikos pavyzdžiai, etnografiniai eksponatai. Ekspozicijų salėse rodoma apie 700 autentiškų senosios keramikos pavyzdžių. Tai - čerpės, puodai ir puodeliai, puodynės, puošnūs ąsočiai ir kt. Šalia jų eksponuojami nauji keramikos kūriniai, etnografiniai eksponatai.
Seniausiems išlikusiems, iki šiol nesudaužytiems moliniams indams iki 200 metų. Tačiau daugiausia eksponatų - XX a. pirmųjų dešimtmečių puodžių darbo. Vieni puodai ir ąsočiai sudėti į indaują, kiti puikuojasi ant lentynų, puošnūs ąsočiai sukabinti, sumauti ant šakočių ar net ant akėčių. Keliose buvusios mokyklos klasėse tarp keramikos indų gausu ir kitokių buities reikmenų: medžio, metalo, stiklo gaminių.

Taujėnų teatras į namus parsivežė Vytauto Valiušio pagamintą ąsotį kaip prisiminimą apie apsilankymą keramikos muziejuje.

Pasisvečiavę pas leliūniškius, 2012 metais Taujėnų teatras lauks Leliūnų mėgėjų teatro ,,Le Liūnė“ šeštajame tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje ,,Prie dvaro“ Taujėnuose.

 
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Bendruomenės įkūrimą paskatino nenaudojamo Taujėnų vidurinės mokyklos bendrabučio likimas. Ukemergės savivaldybė nusprendė į šį bendrabutį sukelti iš miesto tuos gyventojus, kurie nesugeba susimokėti mokesčių už komunalinius patarnavimus. Iškilo grėsmė, kad atsiras daug gyventojų turinčių mažas pajams ir dėl to gali padaugėti miestelyje vagysčių ir kitokių nusiklatimų. Todėl miestelio gyventojai susibūrė į bendruomenę. Šiuo metu Taujėnų bendruomenėje 30 yra registruotų narių, bet skaitome, kad visi Taujėnų miestelio gyventojai yra bendruomenės nariai.
Mūsų tikslas: Taujėnų miestelio gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, jų bendruomeninių ryšių stiprinimas, siekiant užtikrinti ekonominę, kultūrinę, aplinkosauginę ir socialinę plėtrą. Taujėnų miestelio bendruomenės taryba rengia projektus, dalyvauja konkursuose. Didelis dėmesys skiriamas miestelio aplinkos gražinimui, bendruomenės telkimui, kiekvieni metai renkama gražiausiai tvarkoma sodyba.
Rengti projektai: „Paplūdimio įrengimas - iniciatyvios bendruomenės ugdymas", „Informacinio kraštotyrinio leidinio „Taujėnai" išleidimas", „ Stipri bendruomenė - sveika bendruomenė", „ Miestelio šventė „Skrydis per 410 žvaigždynų", „Žaliasis virusas", „Aš čia gimiau, augau ir uliojau", Grupinės terapijos programa „Aš asmenybė, aš viską galiu", „Senolių išminties sparnų pakylėti", „Taujėnai 1918-2008", „Gimtinės tautiškumo ir tikėjimo keliu", „Tarptautinė mėgėjų teatrų šventė „Prie dvaro".
Ateityje laukia nemažai darbų: Taujėnų parapija kartu su Taujėnų miestelio bendruomene ruošiasi teikti projektą, kurio metu planuojama gauti Europos Sąjungos paramą Taujėnų bažnyčios fasado kapitaliniam remontui.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ