Adresas: Taujėnai, Ukmergės rajonas
Ukmergės rajono savivaldybė, Taujėnai
Telefonas: 834045455
El. paštas: gzukauskiene@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Gražina Žukauskienė
http://taujenai.lt

Kovo 8 d. taujėniškiai rinkosi prie Taujėnų dvaro. Susirinkusieji  kartu su Kanapiniu , Lašininiu ir kitais Užgavėnių personažais varė žiemą iš kiemo, degino Morę. Po to, visi buvo pakviesti į dvaro kavinę. Žiūrovams  buvo parodytas naujas Taujėnų mėgėjų teatro spektaklis  A. Tarasonio „Meilės eleksyras“, kurį  suvaidino H. Žižys, D. Kaplūnas, I.Bagdonienė, J. Janickienė, J. Janickas ir R. Auglys. Po spektaklio visi žiūrovai dalyvavo loterijoje, kurioje  laimingiausias bilietas laimėjo prizą -  „Meilės eleksyrą“, pagamintą pagal  vienintelį ir nepakartojamą Kanapinio ir Lašininio receptą . Visos moterys Kovo 8 – osios proga  buvo pavaišintos taure šampano.

Kovo 27 dieną Taujėnų mėgėjų teatras  spektakliu „Meilės eleksyras“  važiuos vaidinti į Krekenavos (Panevėžio raj.) kultūros centro organizuojamą  VI – ąjį mėgėjų teatrų festivalį „Anoj pusėj Krekenavos…“.

Visus norinčius pamatyti šį spektaklį kviečiame į rajoninę mėgėjų teatro šventę „Klėtelė“, kuri vyks Taujėnų dvaro svirne gegužės 15 d.

 
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Bendruomenės įkūrimą paskatino nenaudojamo Taujėnų vidurinės mokyklos bendrabučio likimas. Ukemergės savivaldybė nusprendė į šį bendrabutį sukelti iš miesto tuos gyventojus, kurie nesugeba susimokėti mokesčių už komunalinius patarnavimus. Iškilo grėsmė, kad atsiras daug gyventojų turinčių mažas pajams ir dėl to gali padaugėti miestelyje vagysčių ir kitokių nusiklatimų. Todėl miestelio gyventojai susibūrė į bendruomenę. Šiuo metu Taujėnų bendruomenėje 30 yra registruotų narių, bet skaitome, kad visi Taujėnų miestelio gyventojai yra bendruomenės nariai.
Mūsų tikslas: Taujėnų miestelio gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, jų bendruomeninių ryšių stiprinimas, siekiant užtikrinti ekonominę, kultūrinę, aplinkosauginę ir socialinę plėtrą. Taujėnų miestelio bendruomenės taryba rengia projektus, dalyvauja konkursuose. Didelis dėmesys skiriamas miestelio aplinkos gražinimui, bendruomenės telkimui, kiekvieni metai renkama gražiausiai tvarkoma sodyba.
Rengti projektai: „Paplūdimio įrengimas - iniciatyvios bendruomenės ugdymas", „Informacinio kraštotyrinio leidinio „Taujėnai" išleidimas", „ Stipri bendruomenė - sveika bendruomenė", „ Miestelio šventė „Skrydis per 410 žvaigždynų", „Žaliasis virusas", „Aš čia gimiau, augau ir uliojau", Grupinės terapijos programa „Aš asmenybė, aš viską galiu", „Senolių išminties sparnų pakylėti", „Taujėnai 1918-2008", „Gimtinės tautiškumo ir tikėjimo keliu", „Tarptautinė mėgėjų teatrų šventė „Prie dvaro".
Ateityje laukia nemažai darbų: Taujėnų parapija kartu su Taujėnų miestelio bendruomene ruošiasi teikti projektą, kurio metu planuojama gauti Europos Sąjungos paramą Taujėnų bažnyčios fasado kapitaliniam remontui.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ