Adresas: Varduvos g. 7
Mažeikių rajono savivaldybė, Ukrinai
Telefonas: 8 443 75987
El. paštas: ukrinu.biblioteka@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Valda Muravjovienė
http://

 Ukriniškiai, kartu su istorike Janina Buceviče, keliavo žemaičių krikšto keliu, kurį,  Lietuvos katechetikos centro direktorius mons. Rimantas Gudlinkis, aprašė knygoje „Žemaičių krikšto kelias“ Beje, mons. Rimantas Gudlinkis yra dirbęs ir Ukrinų parapijoje.

Žemaičių krikšto pažinimo kelias mums prasidėjo nuo susipažinimo su  Kauno senamiesčiu – Kauno pilimi, Vytauto, Šv. Jurgo bažnyčiomis, Perkūno  namais, Kauno arkikatedra, Maironio kiemeliu ir t.t. Pasigėrėję Neries ir Nemuno santaka pasileidome Žemaitijos link, kaip, ir, kadaise Vytautas Didysis krikštyti žemaičių.  Vilkijoje aplankėme Antano ir Jono Juškų muziejų, jo autentiškoje aplinkoje klausėmės pasakojimo apie paprastą, bet neįkainojamą darbą (surinko be galo daug lietuviškų, žamaitiškų dainų, žodžių) atlikusį kaimo kunigo Antano Juškos gyvenimą, toliau vykome į  kompozitoriaus Juozo Naujalio memorialinį muziejų, įsikūrusį  Raudondvario dvaro sodybos pilies-rūmų šiaurinėje pusėje, susimąstymui  mus kvietė sesuo iš Basųjų karmeličių vienuolyno Paštuvoje, kopėme į Seredžiaus arba, kitaip vadinamą, Palemono kalną. Kelionės nuovargį nuplovėme  šaltinėlio vandeniu, kuris, mūsų nuostabai  yra medinėje koplytėlėje, Ugonyse, alkakalnyje. Pasakojama, kad nuo to Dubysos kranto Vytautas su Jogaila, ir pradėjo krikštyti žemaičius. Jau visai vakarop, pašonėję palikę poeto Jono  Mačiulio –Maironio tėviškę Bernotuose, pasukome į Šiluvą, ir neužsibuvę – į Šatrijos kalną, kur, istorikų manymu, Vytautas ir karalius Jogaila baigė pirmąjį žemaičių krikšto etapą. O visai sutemus gėrėjomės estetiškai apšviesta Žemaitijos sostine Telšiais.

Išvažiuojamasis renginys, dėka gidės Janinos Bucevičės, ukriniškiams suteikė daug istorinių žinių, galimybę pajusti Vytauto ir karaliaus Jogailos laikų dvasią, pagaliau,  galimybę pasižvalgyti po savo kraštą ir suvokti, kad mes, lietuviai, irgi esame turtingi savo istorine praeitimi. 
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Ukrinų kaimo bendruomenė įregistruota 2003 m. spalio mėn., gyvuoja ir šiandien. Bendruomenės tarybos nariai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Jų pastangomis gražėja Ukrinų kaimas, gyventojai kviečiami dalyvauti sportinėse varžybose, išvykose. Ukriniškiai domisi tradiciniais liaudies amatais - mokėsi pinti iš vytelių, velti milą, vyti žemaitiškas juostas, jiems aktualus ir tautinio paveldo išsaugojimas, populiarinimas - paruošta liaudies skulptoriaus Stepono Gailevičiaus darbų fotonuotraukų paroda, kas dveji metai organizuojamas vaikų kaimo kapelų festivalis „Untonieli, tėmk armuoškė“, meno vadovo pastangomis Kęstučio Šiaulio suburtas vaikų etnografinis kolektyvas.
Ukriniškiai gėlėmis apsodina ne tik kaimelio centrą, yra daug gražių, vertų dėmesio, sodybų. Pačios gražiausios, įspūdingiausios dalyvauja seniūnijos gražiausių sodybų apžiūroje.
Ukriniškiai draugiški, linksmi žmonės, noriai dalyvauja meno saviveikloje. Be saviveiklininkų, vadovaujant K. ir J. Šiauliams, neįsivaizduojamos vakaronės, kaip kalėdinės eglutės įžiebimas, „Po sunkių rudens darbų pailsėkime kartu“, šventė mamų dienai, Atvelykio. Deginami Užgavėnių, Joninių laužai, vyksta šv. Antano atlaidai.
Ukrinų kaimo bendruomenė - tai darnus gyventojų sambūris vardan turiningesnio, jaukesnio gyvenimo kaime.

Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ