Adresas: J. Basanavičiaus g. 3, Vilkaviškis
Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškis
Telefonas: 865503232
El. paštas: dalius.n@gmail.com
Kontaktinis asmuo: Dalius Nešukaitis
http:/www.bendruomene.lt/svetaine/vilkaviskis

 Vilkaviškio miesto bendruomenė praeitą ketvirtadienį pakvietė vilkaviškiečius į diskusiją „Savanorystės skatinimas ir plėtra Vilkaviškyje“. Ši diskusija buvo jau ketvirtas savanorystės skatinimui skirtas renginys, kurį bendruomenė vykdo pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Sporto renginių ir savanoriškos veiklos populiarinimo Vilkaviškio mieste organizavimas skatinant vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą“.

Diskusija buvo skirta visiems kas nori save realizuoti savanoriškoje veikloje, organizacijoms, kurioms gali būti reikalinga savanorių pagalba ir tiems, kam rūpi savanoriškos veiklos skatinimas. Tad Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro salėje ir susirinko nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės administracijos atstovai bei biudžetinių organizacijų, kurios galėtų priimti pagalbininkus, atstovai. Į diskusiją atvyko ir keletas vilkaviškiečių norinčių savanoriauti.

Rugsėjo ir spalio mėn. vykusiuose diskusijoje ir seminaruose buvo kalbėta apie poreikį pasirūpinti vienišais senyvo amžiaus, ligotais ir socialiai remtinais gyventojais ir savanorių galimybes šioje srityje. Aiškinomės kaip savanorystės veikla turėtų būti organizuojama. Išaiškėjo, kad savanorių veiklos plėtojimui reikalingas koordinavimas, informacijos sklaida ir savanorystės, kaip garbingos veiklos, propagavimas. Taip pat labai svarbu suprasti ir tai, kad savanorius priimanti organizacija turi būti rimtai tam pasiruošusi.

Produktyvioje diskusijoje kalbėta, kad savanorių pagalba yra reikalinga bene kiekvienoje nevyriausybinėje organizacijoje ir būtų reikalinga erdvė (vieta), kurioje būtų galima paskelbti apie savanorių poreikį ir kur būtų galima gauti informaciją apie savanorius.

Pasak Vilkaviškio Raudonojo Kryžiaus organizacijos pirmininko Romualdo Sveikatos, po šios organizacijos vėliava susibūrę žmonės triūsia jau 15 metų. Čia visada trūksta pagalbininkų, jie nuolat priimami, tačiau žmonės apie tai žino mažai. Vilkaviškio dekanato Šeimos centro atstovas Evaldas Plečkaitis sakė, kad jie savo renginiams beveik visada ieško savanorių ir jie naudotūsi informacinio centro, jeigu toks būtų, pagalba. Pilviškių bendruomenės pirmininkė Loreta Bieliukienė taip pat mano, kad tokia informacijos sklaida būtų naudinga. Jie nuolat kviečia pilviškiečius įsijungti į bendruomeninę veiklą ar prisidėti prie jų organizuojamų renginių.

Diskusijoje dalyvavę biudžedinių įstaigų atstovai Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro direktorė direktorė Elena Savickienė ir Gudkaimio globos namų direktorius Rimas Murinas sakė, kad jie aktyviai nekviečia savanorių, bet yra pasiruošę priimti ir priima besikreipiančius savanorius. Pasak Socialinės pagalbos centro darbuotojos Mildos Blažaitienės, jų organizacija neturi specialios savanorių priėmimo tvarkos, bet savanorių priėmimą spręndžia kiekvienu atveju individualiai. Jų praktika rodo, kad atėję savanoriauti, paprastai, tikisi vėliau ir įsidarbinti organizacijoje. Šių įstaigų atstovai taip pat pritarė, kad savanoriškos veiklos koordinavimas yra reikalingas ir būtų naudinga pradžioje turėti bent minimalų “informacijos centrą”.

Diskusijoje sutarta, kad pirmieji savanorystės skatinimo ir plėtros žingsniai turėtų būti visiems žinomos informacinės platformos sukūrimas, savanoriškos veiklos poreikio ir informacijos apie savanorių veiklą sklaida. Šiuos klausimus Vilkaviškio miesto bendruomenė toliau kels Nevyriausybinių Organizacijų Taryboje ir planuoja kreiptis į savivaldybės administraciją.

 

              Vilkaviškio miesto bendruomenės pirmininkas Dalius Nešukaitis

              dalius.n@gmail.com; +370 655 03232

              Foto Kristinos Vaitkevičienės
Jūsų komentaras
Jūsų vardas:
Komentaras:
Paskelbti komentarą

Apie bendruomenę

Vilkaviškio miesto bendruomenė įsikūrė 2005 metais. Nuo 2006 metų bendruomenė organizuoja Vandens šventes, kurios vyksta prie Paežerių ežero ir dviračių žygius, kurie vyksta du kartus per metus - pavasarį ir rudenį. Pavasarinis žygis - "Dviračiu į plukių žydėjimą", paprastai vyksta paskutinį balandžio sekmadienį, o rudeninis - "Dviračiu į auksaspalvį rudenį", rugsėjo pabaigoje arba spalio pradžioje.

2011 metų pabaigoje bendruomenė nutarė pagrindinį dėmesį skirti Vilkaviškio miesto įvaizdžio kūrimui bei miesto gatvių, šaligatvių, poilsio ir sveikatingumo infrastruktūros gerinimui.

Kviečiame visus Vilkaviškyje gyvenančius, dirbančius ar iš jo kilusius žmones prisijungti prie bendruomenės veiklos ir kartu kurti savo miestą.


Į BENDRUOMENIŲ PORTALĄ